Nyheter/Branschinfo

På gång: Nytt Säkerhetsregelverk APV

Det ska bli tryggare för alla som arbetar med vägarbeten. Trafikverket arbetar nu med att ta fram ett nytt säkerhetsregelverk för arbete på väg.

SBSV har under året haft en tät dialog med Trafiksäkerhetsverket för att som sakkunniga stötta myndigheten i arbetet med att ta fram ett nytt säkerhetsregelverk för arbete på väg.

Trafikverket tar nu fram en strategi för vad som ska vara lägsta grundkrav – en miniminivå – som inte frångås i vare sig upphandling, kravställning eller utförande. Regelverket ska gälla vid APV vid av Trafikverket upphandlade arbeten såväl som de arbeten som utförs med tillstånd på statlig väg. Det ska vara lätt att göra rätt för såväl Trafikverket som beställare som entreprenörer och konsulter i form av utförare av arbetena.

Det övergripande syftet är att ingen på vägen arbetande personal eller vägtrafikanter som färdas på denna, ska riskera att skadas eller dödas. Då måste arbetsplatser vara tydligt och funktionellt utformade med skydds- och trafikanordningar som säkerställer en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Det nya säkerhetsregelverket ska vara klart under 2022.

Superroligt och lärorikt!

Isabelle Ermeryd, som arbetar som utbildare på PGs Signalvakter Norden, är mycket nöjd med sin utbildning till APV-lärare.

– Det var kul att få träffa så många från andra branscher, berättar Isabelle. Man kanske inte alltid har nytta av allt man lär sig från dem, men det är alltid lärorikt att förstå hur det fungerar.
– Vi höll på i fyra dagar och fick arbeta igenom alla sidor av APV. Även om jag läst en hel del av det tidigare så var det bra att bli uppdaterad på allt. Det gör det enklare att komma igång att skapa mitt eget material av allt vi lärt oss, säger Isabelle.

– Hittills har jag mest utbildat vår egen personal, men jag inser att nu kan vi arbeta lite bredare och omfatta fler områden. Det öppnar möjligheter för att i framtiden kunna utbilda även utanför vår organisation, vilket skulle vara spännande, avslutar Isabelle Ermeryd.


Isabelle Ermeryd

Äntligen nya APV-lärare!

Nu har vi äntligen kunnat genomföra vår tredje utbildning för blivande APV-lärare – pandemin har gjort att det tagit 2 år. Tio motiverade deltagare samlades på Rosersberg i fyra dagar i början av oktober för drillning av lärarna Ulf Rosander och Ulf Negendanck.

– Vi hann gå igenom väldigt mycket och hade många intressanta diskussioner, berättar Ulf Rosander. Vi gick igenom lagstiftningen för både arbetsmiljö och trafik och hur man ska kunna bygga upp och underhålla en säker arbetsplats, både för våra vägarbetare och inte minst för alla trafikanter.Utbildningen tar dessutom upp även de typer av arbetsplatser som är vanliga i en kommun och de speciella problem som kan uppstå vid ledningsarbeten utmed en gata eller väg. Syftet med utbildningen är att deltagarna i sin tur ska kunna utbilda bra medarbetare i APV Steg 1 och 2 – det vill säga hur vi ska kunna skapa god trafiksäkerhet vid våra vägarbetsplatser.

– Även om kursen ger en heltäckande utbildning så kan man som ny APV-lärare behöva lite extra stöd innan man kommer igång, säger Ulf. Då kan de alltid höra av sig till någon av oss som håller i utbildningen. Det är aldrig något problem.

– Är du intresserad av att bli APV-lärare, besök www.sbsv.se, där finns information om kursen och dess innehåll och kommande kurstillfällen, avslutar Ulf Rosander.


Ulf Negendanck


Ulf Rosander

APV-praktik steg 2.3 i Rosersberg – årets sista utbildning

Årets sista utbildning APV-praktik steg 2.3 genomfördes i Rosersberg den 11 november.

Kursen var extrainsatt då SBSV kontaktats med anledning av att det var många som var i behov av utbildningen. Trots den sena tidpunkten på året var vädergudarna på gott humör.
Under året har det blivit 162 st nya SBSV auktoriserade montörer av temporära längsgående skydd – GRATTIS!

Nu görs ett uppehåll med utbildningstillfällen över vintern, men planeringen för vårens kurser har redan startat.
Vi räknar med att komma ut med ett nytt kursprogram för våren 2022 runt årsskiftet.

Vill du ha information om kommande kurser från SBSV så anmäl detta till utbildning@sbsv.se

Frågor och/eller önskemål?
Kontakta Göran Fredriksson, gf@sbsv.se

Metodbeskrivning: Skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer. Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoderFoton från de många tester som genomfördes som underlag för metodbeskrivningen.
Friktionsmätning genomfördes som en del av utvärdering av rimligheten i de krav som ställs på skyddsanordningarna.

Arbetet med metodbeskrivning för ”Skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer. Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder”, med arbetsnamnet MB TTM-21 är nu avslutad vad gäller innehåll och utformning.

De steg som väntar att få MB TTM-21 etablerad och implementerad kan kortfattat beskrivas som:

  • Krav på testinstitut för att utföra kollisionsproven.
  • Organ för granskning och godkännande av skyddsanordningarna.
  • Införliva i regelverk från Trafikverket och kommuner.
  • Förvaltning av dokumentet så att det ägs av en organisation som håller det levande med revisioner och tolkning.
  • Information och utbildning för tillverkare, väghållare och praktiska användare.

Trafikverket är positivt inställda till att granska testrapporter och ta över som förvaltare av MB TTM-21. Vi har dessutom 7 stycken kommuner som medfinansiärer av projektet samt stöd på många sätt av föreningen SAK www.gatuforum.se som har ett 60-tal kommuner som medlemmar.
Förutsättningarna är således goda för att i närtid få se testade och klassificerade skyddsanordningar i trånga trafikmiljöer med lägre hastigheter där vanliga EN 1317-testade inte kan användas korrekt.
Falsk säkerhet byts mot fastställd säkerhet!

Ladda ner hela Metodbeskrivningen!

Med vänlig hälsning,
Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV

Ökad samverkan skapar bättre säkerhet vid vägarbeten

I ett nyligen avslutat projekt har forskare vid VTI tittat närmare på hur vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter. Bland annat föreslår forskarna en gemensam databas som samlar olycksstatistik från olika entreprenörer och konsulter som arbetar på och vid väg.

En ökad samverkan kring olycks- och tillbudsrapportering skulle ge bättre förutsättningar för att identifiera problem och sätta in rätt åtgärd för att minska risken för olyckor. Idag registrerar entreprenörer i byggprocessen information om olyckor och incidenter i anslutning till vägarbeten i egna databaser. Det skapar möjligheter för varje enskilt företag att få kunskap om bakomliggande orsaker och därmed kunna säkerställa att händelserna inte upprepas. Däremot saknas samordning av datainsamling mellan de olika aktörerna.

– Vi ser att ett ökat samarbete mellan olika aktörer i byggprocessen avseende tillbuds- och olycksrapportering skapar förutsättningar i byggprocessen för förbättrad säkerhet och framkomlighet vid vägarbeten. En gemensam databas med statistik om olyckor och incidenter skulle innebära många fördelar och underlätta upptäckten av problem och införande av rätt åtgärder. Det skulle också ge bättre underlag vid ändringar i olika regelverk, säger Sonja Forward, senior forskare vid VTI.

Resultaten från studien visar att det finns flera områden som skapar en farlig och otrygg arbetsmiljö för den som arbetar på väg och en ökad risk för trafikanterna.

För fullständiga pressmeddelandet, klicka här.

För att se rapporten, klicka nedan!

SBSV årsmöte 2021

Distansmöte den 10 maj, kl 10.00 – 12.00 Möjlighet att ansluta kommer att finnas från 09.40. Dagordning för mötet hittar du här.

SBSV medlemmar anmäler deltagande till: info@sbsv.se

Se till att medarbetarnas utbildningar syns via ID06-kortet

Från 1 juli 2021 blir utbildningen Safe Construction Training obligatorisk för alla som är yrkesverksamma på byggarbetsplatser. Detta omfattar Byggföretagens medlems­företag som har arbetsgivarrollen eller är ansvariga för arbetsmiljösamordningen. Utbildningen registreras i ID06 Kompetensdatabas och kan läsas av på arbetsplatsen där ID06 tillämpas.

För mer information, klicka här!

NYTT UPPLÄGG FÖR KOMMANDE APV-praktik, steg 2.3 kurser. Temporära skyddsanordningar!

För samtliga planerade APV-praktik steg 2.3 har upplägget förändrats för att minska smittorisken.
Teoridelen av utbildningen genomförs nu som distanskurs på förmiddagen dagen innan det planerade kursdatumet.
På planerat datum genomförs endast praktik och den sker utomhus.

Teoridelen som distanskurs:
08:00 – 08:30 Inloggning och närvarokoll
08:30 – 09:30 Kurs
09:30-09:45 Rast
09:45 – 10:30 Kurs
10:30 – 10:40 Avslutning och frågor

Praktikdelen genomförs dagen efter teorin med följande upplägg:
08.15 Samling, ID-koll och presentationer av instruktörer
08.30 – 11.00 Instruktörer presenterar skyddsanordningar (fika runt 10-tiden, max 20 min)
11.00 – ca 11.45 Praktiska övningar
Ca 11.45 – 12.30 Kunskapsprovet
Avslutande lunch för de som önskar