Kompetens/utbildning/ certifiering

Hanterar:

Frågor om Utbildnings- och kompetenskrav. Läroplaner

Pågående projekt:

  • Gemensamma utbildningsbenämningar för ID06 – projektets fortsättning utreds
  • Kvalitetssäkring av SBSV utbildare inom APV – sammankallande Ulf Rosander
  • SBSV Läroplan – sammankallande Ulf Rosander
  • Analys frågeutfall kontra verkliga avvikelser vid APK – sammankallande Anncatrin Elversson
  • Certifieringsfrågor. Föreslår och konstruerar frågor som kan användas av TRV i certifieringsprov – sammankallande Björn Hedén

Sammankallande:

Ulf Rosander