Arbetsmiljö APV

Hanterar:

BAS-P, kompetensutveckling och samarbete. Utformning av utbildning. APV hänsyn i tidigt skede. Erfarenhetsåterföring samt tillbuds- och olycksstatistik vägarbetsplatser.

Pågående projekt:

  • Samverkan med Håll Nollan – sammankallande Anncatrin Elversson
  • Vägledningar till Arbetsmiljöverkets regelverk relaterat till APV – sammankallande Ulf Rosander

Sammankallande:

Anna Boode Cernerud