Regelverk, statliga och kommunala

Hanterar:

Löpande ärenden inkomna från medlemmar. Remisser från myndigheter.

Pågående projekt:

  • Nytt regelverk från TRV 2022

Sammankallande:

Anders Jacklin