Utbildningar från SBSV

Här presenterar vi utbildningar som tillhandahålls av SBSV

Information om utbildningar från SBSV!

APV Praktik, Steg 2.3 utbildning
Temporära skyddsanordningar

APV-praktik steg 2.3 genomförs som en heldagsutbildning där teori
och praktik blandas.
Instruktörer från olika leverantörer finns på plats under förmiddagen
för genomgång av de skyddsanordningar de representerar.
Under eftermiddagen genomförs praktiska övningar med deltagarna
och dagen avslutas med frågor och övningsuppgifter.
Lunch och fika under dagen ingår.

Frågor? Kontakta Göran Fredriksson, gf@sbsv.se 070-441 92 54

Vill man ha information om kommande kurstillfällen via e-post så anmäler man detta till utbildning@sbsv.se.

Utbildning för blivande APV-lärare

Kursinnehåll:
Dag 1: Kompetenskrav statlig och kommunal väg
Innehåller fördjupad kunskap i AML, AFS 1999:3
AMP med riskanalys och Väglagen.
Dag 2: De 3-V:na, Trf. Trafiksäkerhet, VMF, och användning av
vägmärken vid vägarbetsplats.
Vägarbetsplatsens utformning, utmärkning, TA-plan,
och användning av energiupptagande skydd
Dag 3: Arbetsberedning, TA-planer, Intermittent arbete.
Utmärkning av fordon vid vägarbetsplatser, lyktor och reflexer
Dag 4: Framtagning av utbildningsmaterial,
PP presentation, framtagning prov, utvärdering och avslutning.
Varje deltagare får en mentor att vända sig till för råd och stöd
efter avslutad utbildning.

För mer information kontakta Ulf Rosander 070-7961600, ulf.h.rosander@gmail.com

Fler utbildningstillfällen blir tillgängliga inom kort.

Intyg, avslutat montage av temporärt räcke/barriär.