Utbildningar från SBSV

Här presenterar vi utbildningar som tillhandahålls av SBSV

Information om utbildningar från SBSV!

APV Praktik, Steg 2.3 utbildning
Temporära skyddsanordningar

Kursen genomförs under två halvdagar. Teoridelen på distans och sedan praktikdelen utomhus.
På förmiddagen, dagen före det planerade kursdatumet genomförs teoridelen av kursen. Praktiken genomförs sedan på plats utomhus och inkluderar även det avslutande kunskapsprovet.
Deltagare får kurshäftet skickat till den postadress de angivit innan kursen startar. Tag med det till praktikdelen dagen efter då det får användas under kunskapsprovet.
Starttid för praktiken är 08.15 och avslut sker efter lunch.

Länk och info för anslutning till distanskursen skickas ut till alla kursdeltagare i god tid innan kursdatum.

Det går bra att gå teoridelen först och praktiken vid ett senare tillfälle men inte tvärtom.

Frågor? Kontakta Göran Fredriksson, gf@sbsv.se 070-441 92 54

Vill man ha information om kommande kurstillfällen via e-post så anmäler man detta till utbildning@sbsv.se

Utbildningstillfällen:

Utbildning för blivande APV-lärare

Kursinnehåll:
Dag 1: Kompetenskrav statlig och kommunal väg
Innehåller fördjupad kunskap i AML, AFS 1999:3
AMP med riskanalys och Väglagen.
Dag 2: De 3-V:na, Trf. Trafiksäkerhet, VMF, och användning av
vägmärken vid vägarbetsplats.
Vägarbetsplatsens utformning, utmärkning, TA-plan,
och användning av energiupptagande skydd
Dag 3: Arbetsberedning, TA-planer, Intermittent arbete.
Utmärkning av fordon vid vägarbetsplatser, lyktor och reflexer
Dag 4: Framtagning av utbildningsmaterial,
PP presentation, framtagning prov, utvärdering och avslutning.
Varje deltagare får en mentor att vända sig till för råd och stöd
efter avslutad utbildning.

För mer information kontakta Ulf Rosander 070-7961600, ulf.h.rosander@gmail.com

Fler utbildningstillfällen kommer uppdateras inom kort.

Intyg, avslutat montage av temporärt räcke/barriär.