Nyheter/Branschinfo

Metodbeskrivning: Skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer. Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoderFoton från de många tester som genomfördes som underlag för metodbeskrivningen.
Friktionsmätning genomfördes som en del av utvärdering av rimligheten i de krav som ställs på skyddsanordningarna.

Arbetet med metodbeskrivning för ”Skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer. Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder”, med arbetsnamnet MB TTM-21 är nu avslutad vad gäller innehåll och utformning.

De steg som väntar att få MB TTM-21 etablerad och implementerad kan kortfattat beskrivas som:

  • Krav på testinstitut för att utföra kollisionsproven.
  • Organ för granskning och godkännande av skyddsanordningarna.
  • Införliva i regelverk från Trafikverket och kommuner.
  • Förvaltning av dokumentet så att det ägs av en organisation som håller det levande med revisioner och tolkning.
  • Information och utbildning för tillverkare, väghållare och praktiska användare.

Trafikverket är positivt inställda till att granska testrapporter och ta över som förvaltare av MB TTM-21. Vi har dessutom 7 stycken kommuner som medfinansiärer av projektet samt stöd på många sätt av föreningen SAK www.gatuforum.se som har ett 60-tal kommuner som medlemmar.
Förutsättningarna är således goda för att i närtid få se testade och klassificerade skyddsanordningar i trånga trafikmiljöer med lägre hastigheter där vanliga EN 1317-testade inte kan användas korrekt.
Falsk säkerhet byts mot fastställd säkerhet!

Ladda ner hela Metodbeskrivningen!

Med vänlig hälsning,
Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV

Kursprogram hösten 2021

APV-praktik, steg 2.3 kurser – Temporära skyddsanordningar

Efter en lyckad vår och sommar, har vi lagt till fler utbildningstillfällen inför hösten.

APV-praktik steg 2.3 genomförs i två steg.
Teoridelen är en distansutbildning under förmiddagen dag 1.
Dag 2 genomförs endast praktik och kunskapsprov och de sker utomhus.

Se kursprogrammet och anmäl dig!
Frågor? Kontakta Göran Fredriksson, gf@sbsv.se 070-441 92 54

Ökad samverkan skapar bättre säkerhet vid vägarbeten

I ett nyligen avslutat projekt har forskare vid VTI tittat närmare på hur vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter. Bland annat föreslår forskarna en gemensam databas som samlar olycksstatistik från olika entreprenörer och konsulter som arbetar på och vid väg.

En ökad samverkan kring olycks- och tillbudsrapportering skulle ge bättre förutsättningar för att identifiera problem och sätta in rätt åtgärd för att minska risken för olyckor. Idag registrerar entreprenörer i byggprocessen information om olyckor och incidenter i anslutning till vägarbeten i egna databaser. Det skapar möjligheter för varje enskilt företag att få kunskap om bakomliggande orsaker och därmed kunna säkerställa att händelserna inte upprepas. Däremot saknas samordning av datainsamling mellan de olika aktörerna.

– Vi ser att ett ökat samarbete mellan olika aktörer i byggprocessen avseende tillbuds- och olycksrapportering skapar förutsättningar i byggprocessen för förbättrad säkerhet och framkomlighet vid vägarbeten. En gemensam databas med statistik om olyckor och incidenter skulle innebära många fördelar och underlätta upptäckten av problem och införande av rätt åtgärder. Det skulle också ge bättre underlag vid ändringar i olika regelverk, säger Sonja Forward, senior forskare vid VTI.

Resultaten från studien visar att det finns flera områden som skapar en farlig och otrygg arbetsmiljö för den som arbetar på väg och en ökad risk för trafikanterna.

För fullständiga pressmeddelandet, klicka här.

För att se rapporten, klicka nedan!

SBSV årsmöte 2021

Distansmöte den 10 maj, kl 10.00 – 12.00 Möjlighet att ansluta kommer att finnas från 09.40. Dagordning för mötet hittar du här.

SBSV medlemmar anmäler deltagande till: info@sbsv.se

Se till att medarbetarnas utbildningar syns via ID06-kortet

Från 1 juli 2021 blir utbildningen Safe Construction Training obligatorisk för alla som är yrkesverksamma på byggarbetsplatser. Detta omfattar Byggföretagens medlems­företag som har arbetsgivarrollen eller är ansvariga för arbetsmiljösamordningen. Utbildningen registreras i ID06 Kompetensdatabas och kan läsas av på arbetsplatsen där ID06 tillämpas.

För mer information, klicka här!

NYTT UPPLÄGG FÖR KOMMANDE APV-praktik, steg 2.3 kurser. Temporära skyddsanordningar!

För samtliga planerade APV-praktik steg 2.3 har upplägget förändrats för att minska smittorisken.
Teoridelen av utbildningen genomförs nu som distanskurs på förmiddagen dagen innan det planerade kursdatumet.
På planerat datum genomförs endast praktik och den sker utomhus.

Teoridelen som distanskurs:
08:00 – 08:30 Inloggning och närvarokoll
08:30 – 09:30 Kurs
09:30-09:45 Rast
09:45 – 10:30 Kurs
10:30 – 10:40 Avslutning och frågor

Praktikdelen genomförs dagen efter teorin med följande upplägg:
08.15 Samling, ID-koll och presentationer av instruktörer
08.30 – 11.00 Instruktörer presenterar skyddsanordningar (fika runt 10-tiden, max 20 min)
11.00 – ca 11.45 Praktiska övningar
Ca 11.45 – 12.30 Kunskapsprovet
Avslutande lunch för de som önskar

OBS! ÄNDRAT UPPLÄGG FÖR APV Praktik, Steg 2.3 utbildning, Temporära skyddsanordningar

Med ökad smittspridning och nya restriktioner har SBSV beslutat att omgående förändra upplägget för steg 2.3 utbildningarna.

Kursen genomförs nu under två halvdagar. Teoridelen på distans och sedan praktikdelen utomhus.
På förmiddagen, dagen före det planerade kursdatumet genomförs teoridelen av kursen. Praktiken genomförs sedan på plats utomhus och inkluderar även det avslutande kunskapsprovet.
Starttid för praktiken kvarstår som ursprungligen planerat för kursen kl 08.30, men avslut sker efter lunch.

Länk och info för anslutning till distanskursen skickas ut till alla kursdeltagare i god tid innan kursdatum.

Ni som bokat kurs och inte kan lösa närvaron med det nya upplägget kan ni avboka utan kostnad.

Det går bra att gå teoridelen först och praktiken vid ett senare tillfälle men inte tvärtom.

Frågor? Kontakta Göran Fredriksson, gf@sbsv.se 070-441 02 54

SBSV Utbildningsplaner för steg 1.1 till 2.3 samt Trafikreglering

SBSV har nu formulerat utbildningsplaner för branschen som beskriver innehållet och omfattning i nedanstående utbildningar:

Arbete på väg Grundutbildning Steg 1.1
Arbete på väg Grundutbildning för förare av väghållningsfordon Steg 1.2
Arbete på väg Grundutbildning för vägarbetare m. fl. personal Steg 1.3
Arbete på väg Utökad Grundutbildning Steg 1.1, 1.2, 1.3
Arbete på väg Trafikreglering, (för Vakt och lots samt de som ska handha trafiksignaler)
Arbete på väg Utmärkningsansvarig Steg 2.2
Arbete på väg APV-praktik Montör av längsgående skyddsanordning

I utbildningsplanerna framgår även skillnader mellan kommunala och statliga väghållare. Benämningarna ovan kommer efterhand att införas och användas i kommunala regelverk för Arbete På Väg, APV.
Notera att Trafikverket kräver certifiering av de steg som blir aktuella i deras upphandlade entreprenader. Genomgången utbildning enligt SBSV läroplan är en bra förberedelse inför motsvarande certifieringsprov.