Nyheter/Branschinfo

Två tankar från Tylösand

Nu har det gått några veckor efter Tylösandsseminariet 2022 avslutades. Jag har två frågor som jag funderat på sen dess. Det vore kul att höra vad du som var där tog med dig därifrån, kommentera gärna nedan.

Fråga 1

När den nya Generaldirektören Roberto Maiorana intervjuades så betonade han vikten av det personliga ansvaret hos trafikanter som något som behöver förstärkas. Och det är sant, om alla tog ansvar för hur man beter sig och inte överträdde hastighetsgränserna så vore det fantastiskt. Jag tror också att det behövs breda informationsinsatser för att påverka trafikkulturen så att det blir säkrare att ha vägen som arbetsplats.
Problemet är att det inte räcker – inte på långa vägar. Det finns massor av tekniska lösningar som skulle kunna användas – som automatisk hastighetsövervakning, geofencing, dynamiska förvarningssystem med flera – och de skulle kunna göra stor skillnad. Men det fastnar i att det krävs förändringar i föreskrifter, trafikförordningen och arbetsmiljölagar och det tar tid. Speciellt eftersom det inte finns någon övergripande ansvarig som ser helheten.

Det är akut och kan inte vänta

För några dagar sedan var jag på västkusten och deltog i en stor trafikomläggning. Under kvällsarbetet passerade kanske några tusen lastbilar och tre av dem tyckte att de hade rätt att ge mig fingret för att jag sinkade dem. Och strax därefter brakade en lastbil tvärs igenom avspärrningarna. Som tur var blev det inga personskador. Men detta är den risk vi lever med varje dag.
Stressade trafikanter är bara en spegling av samhällsbilden och jag tror att attitydförändring är en viktig fråga. Fast idag, och i morgon, och nästa vecka så står vi där och är utsatta. Jag skulle önska att beslutsfattarna; Generaldirektörer med flera agerar nu. Menar man allvar så är nya tekniska lösningar något som kan göra skillnad, men det behövs ändringar i lagar och föreskrifter, att krav skrivs in i upphandlingar och ett långsiktigt arbete med attitydförändrande kampanjer. Detta arbete kan påbörjas idag. Ju snabbare det startar, desto snabbare blir det klart.

Fråga 2

Den andra intressanta frågan lyftes av Maria Krafft som är Måldirektör Trafiksäkerhet på Trafikverket. Hon pratade om mikromobilitet, och hur det ska bli säkrare för cykel- och gångtrafikanter. Det är i snitt 266 personer som omkommit varje år, de senaste 5 åren – och här kan vi idka en viss självkritik.
När vi utför arbete på gator, trottoarer och cykelbanor så kan små störningar, jag tänker på till exempel grus som blir liggande och vassa kanter på körplåtar och avstängningsmaterial, orsaka allvarliga skador. Vi kan ställa om och använda metoder och material dimensionerade för oskyddade trafikanter istället som för traditionella fordon. Hur kan vi bli bättre och bidra till en bättre mikromobilitet? Behövs det lagar och regelverk – eller kan vi ta vårt ansvar och tänka till?

Det är alltid intressanta dagar på Tylösandsseminariet och jag vill gärna höra vad du tänkt på. Kommentera gärna nedanför.

Vänliga hälsningar
Thomas Wuopio
Ordförande

Nytt kursprogram för hösten 2022!

Nu har vi uppdaterat vårt program för hösten med 8 utbildningstillfällen för APV-praktik steg 2.3!

Se dem här och anmäl er idag!

Kursen riktar sig till dig som ska leda montage av tillfällig längsgående skyddsanordning där utbildning krävs enligt TDOK 2018:0372, steg 2.3. Kursen rekommenderas också för all personal som ska arbeta med montage (steg 1.3 och 2.2) samt kontrollera eller fatta beslut (steg 3) om temporära skyddsanordningar på en vägarbetsplats.

Ladda ner kursprogrammet här!

Låt inte plånboken styra säkerheten för alla oss som har vägen som arbetsplats

I mars gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för förbättrad säkerhet i och runt arbeten på väg. Det handlar om åtgärder för förbättrad hastighetsöverlevnad, den generella arbetsmiljön vid både planerade vägarbeten som vid oförutsedda händelser som bärgning, fordonsservice, trafikolyckor mm.

En bra början – men är det tillräckligt?

Jag är glad att Trafikverket nu får ett tydligt uppdrag. Behovet är stort, vi har haft flera allvarliga händelser på sistone som visar på allvaret i situationen. Man ska ta in synpunkter från alla myndigheter och företag som berörs för att ta fram en handlingsplan. Där är det viktigt att SBSV, och alla dess medlemmar, är med och påverkar det som för oss är de viktigaste frågorna.

Vad kan göras?

Det handlar givetvis om själva utförandet, dvs hur man utformar arbetsplatsen för att skydda de som arbetar på vägen – samtidigt som man fortsatt har en bra framkomlighet. Det finns färdiga tekniska lösningar och många förbättringar som kan implementeras direkt.

Förändrade attityder

I en perfekt värld så uppmärksammar trafikanterna ett stundande arbete och saktar ner farten i tid. Men vi kan inte alltid lita på att allt är perfekt. Attitydpåverkan är en viktig faktor, och jag är övertygad om att vi kan åstadkomma en förändring med relativt små medel. Förstärkt körkortsutbildning, riktade kommunikationskampanjer och nya metoder för trafikantinformation i anslutning till den aktuella vägarbetsplatsen skapar förståelse hos stressade trafikanter.

Tydligare förvarningar och högre böter

Vi behöver förstärkt förvarning som är upptäckbar även för den ouppmärksamma trafikanten. Det kan handla om fler återkommande förvarningar och om att påskynda implementeringen av modern teknik både i vägutrustning och i förarstödsystemen. En annan sak det talats om under många år är bötesmodellen. Böter har en avskräckande funktion och en höjning är på det sättet bra. Men vi kanske också ska göra som man gör i andra länder, informera om bötesbeloppen när man närmar sig ett vägarbete? Det finns säkert många fler aspekter och lösningar på det, frågan är: När sker något?

Förlåtande arbetsområden

När det sen går fel så måste målsättningen vara att vi har förlåtande arbetsområden. Där vi genom mindre manuellt arbete minskar exponeringen och skapar säkra skyddade områden på vägen, så att arbetet kan bedrivas utan risk för att tunga fordon kommer in. Förhoppningsvis kan den nya handlingsplanen leda till en rejäl ökning av trafiksäkerheten och en förståelse i samhället om de risker som viktiga funktioner utsätts för. Tekniken och viljan finns, men jag är orolig för att vi fastnar i föråldriga upphandlingsmodeller där det ändå i slutänden prutas på trafiksäkerheten. Min uppmaning till alla som kan besluta är: Snälla, låt inte plånboken styra säkerheten för alla oss som har vägen som arbetsplats.

En skön sommar önskar jag dig

Till slut så vill jag önska dig en riktigt skön sommar. Även om det är en stressig period i vår bransch så hoppas jag att du får tillfälle att njuta och koppla av.
Väl mött i höst!

Varma sommarhälsningar
Thomas Wuopio

Säkrare Vägarbetsplatser! – Öppet brev från Sveriges Branschförening för säkrare Vägarbetsplatser

Med anledning av den tragiska dödsolyckan med ett TMA-fordon den 30 maj på E4 Norrköping har SBSV skickat ett öppet brev med ett upprop till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister, Eva Nordmark samt Infrastrukturminister, Tomas Eneroth.

SBSV arbetar vidare på olika sätt för att åstadkomma de förbättringar av säkerheten vid denna typ av vägarbete som vi tyvärr redan väntat för länge på. Information kommer att förmedlas regelbundet.

Läs hela skrivelsen!

Med vänlig hälsning, SBSV Styrelse

Välkommen till SBSV Föreningsmöte! 24 januari, 2022

OBS! Det fysiska mötet är tyvärr avbokat och ett digitalt ersätter det.

Program

Thomas Wuopio och Göran Fredriksson sitter tillsammans och håller i mötet.
Inloggning till mötet fr 08.45. Mötet startar 09.00.

Under dagen: De olika utskotten presenterar sig och de projekt som pågår eller är genomförda.
Raster läggs in vid lämpliga tillfällen under för- och eftermiddag.

11.15 – 12.00 Presentation av Anna Johansson Jacques från Trafikverket.

12.00-12.45 Lunch

12.50 – 13.40 Presentation av Sonja Forward, Projektet Nationell statistik, inkl efterföljande diskussion om hur vi kan gå vidare.

14.35 Avslutning med frågor från deltagarna

Prel. 15.00 Dagen avslutas.

För ett mer detaljerat program, klicka här.

På gång: Nytt Säkerhetsregelverk APV

Det ska bli tryggare för alla som arbetar med vägarbeten. Trafikverket arbetar nu med att ta fram ett nytt säkerhetsregelverk för arbete på väg.

SBSV har under året haft en tät dialog med Trafiksäkerhetsverket för att som sakkunniga stötta myndigheten i arbetet med att ta fram ett nytt säkerhetsregelverk för arbete på väg.

Trafikverket tar nu fram en strategi för vad som ska vara lägsta grundkrav – en miniminivå – som inte frångås i vare sig upphandling, kravställning eller utförande. Regelverket ska gälla vid APV vid av Trafikverket upphandlade arbeten såväl som de arbeten som utförs med tillstånd på statlig väg. Det ska vara lätt att göra rätt för såväl Trafikverket som beställare som entreprenörer och konsulter i form av utförare av arbetena.

Det övergripande syftet är att ingen på vägen arbetande personal eller vägtrafikanter som färdas på denna, ska riskera att skadas eller dödas. Då måste arbetsplatser vara tydligt och funktionellt utformade med skydds- och trafikanordningar som säkerställer en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Det nya säkerhetsregelverket ska vara klart under 2022.