Nyheter/Branschinfo

Det går bättre nu

Det går bättre nu

Vid vårt samverkansmöte den 31 januari med Trafikverkets Petra Fluor och Carin Ahnlund vill de framhålla att 2023 års APK kontroller har brutit trenden och konstaterar det bästa resultatet sedan starten. Vi är inte framme vid vårt mål men det går åt rätt håll.

Mvh Christer Andersson

Tips från Trafikverket

Vi har haft en fråga i föreningen med anledning av att APK har gjort nedslag på trafikljusens placering i förhållande till däcksbuffertar. Här kommer ett tips från Trafikverket:

”Ett tips är att placera trafiksignal några meter innan bufferten och på höger sida. Då ökar chansen att trafiksignalen går ut i diket, istället för rakt fram på bufferten. För bästa placering måste man se till den specifika platsens utformning.”

SBSV tackar å medlemmarnas vägnar för tipset.

Vanligast förekommande avvikelser vid arbetsplatskontroll väg 2022

Trafikverket genomför varje år ett stort antal ArbetsPlatsKontroller (APK) av tillfälliga vägarbetsplatser. Här nedan är sammanställningen av de APK som genomfördes 2022. Vi får ta till oss detta och försöka lära oss av materialet. Det har sina utmaningar men det finns några ”låga frukter” som vi får ta till oss. Antal Nej visar hur många av alla tillfrågade, inom parentes, som har svarat att man ej har vad som efterfrågas. Antal Nej % visar samma sak, fast i procentandel av antal tillfrågade. Så här ser det ut:

Fråga Antal Nej / * Andel Nej %
Tvärgående energiupptagande skydd finns där så krävs och är tillåtna av Trafikverket 195 / 641 (30,4%)
Skyddszon är fri från föremål, upplag eller personer (samt utmärkt TRVK4) 171 / 644 (26,6%)
Vägmärken följer författningskrav 166 / 634 (26,2%)
Bromskontroll på fordon >3,5 ton och släp är utfört för max 8 månader sedan 148 / 479 (30,9%)
Vägmärken och andra anordningar står rakt, stadigt och rätt placerat 118 / 594 (19,9%)
Lyktor finns, är hela, rena och fungerande 117 / 369 (31,7%)
F25 används samt uppfyller författningar och krav 110 / 199 (55,3%)
Hastigheten för passerande fordonstrafik överstiger inte 30-50-70 km/tim när personal befinner sig på eller invid vägen 106 / 429 (24,7%)
Längsgående energiupptagande skydd är rätt monterat, har inga skador, samt har start/slutsektioner där så krävs 105 / 170 (61,8%)
X2 används när hinder på tvären förekommer samt täcker hela hindrets bredd 95 / 381 (24,9%)

*Siffran anger hur många gånger frågan är ställd

Nyheter från våra Utskott i juni

Utbildningsutskottet

Nu har vi fått veta att de olika APV-utbildningarna som vi har i vår utbildningsplan är inlagda hos ID06, i linje med de nya beteckningar som vi kommit överens om i SBSV. De företag som idag är registrerade hos ID06, och som har skrivit på vår försäkran enligt en lista som är lämnad till ID06, kan nu registrera deltagare som genomgått APV-utbildningar under SBSVs namn.

För övriga företag som inte är registrerade hos ID06, och som skrivit på försäkran till SBSV, så återstår lite arbete för att utröna hur de ska gå till väga för att registrera deltagare. Det handlar om att de ska kunna registrera deltagare genom SBSV:s portal, eller om de också måste registrera sig hos ID06 och betala en årsavgift för att kunna registrera SBSV-utbildningar i ett eget konto. Tyvärr så var det för få deltagare anmälda till APV-lärarutbildningen nu i månadsskiftet, så den blev inställd. Ny utbildning för APV-lärare beräknas i stället hållas i höst i okt-nov, datum och plats får vi återkomma om.

Utskott Praktisk Vägarbetsutmärkning/APK

Vid vår workshop i samband med årsmötet kring händelser vid TMA användning framkom många goda tankar. Vi ser t ex att man kan kategorisera ”TMA” utifrån vad de används till. Med den utgångspunkten kan man utforma en ”Best practice” som kan vara vägledande när vi utformar våra vägarbetsplatser. Vid våra samverkansmöten med Trafikverket driver vi frågan att skapa vägledning kring ”Best practice” med utgångspunkt ifrån Trafikverkets APK (Arbetsplatskontroller). Vi vill få information från Kontrollanterna kring vad vi gör för fel och bra exempel på hur man bör göra. Under hösten planerar vi att skapa ett sådant forum. Detta forum skall även lyfta situationer, oavsett om TMA ingår. Vi vill höja säkerhetsnivån på våra vägarbetsplatser för vägarbetare och Trafikanter genom att sprida goda exempel.

Ni som är intresserade av att delta får gärna höra av er till Anncatrin Elversson eller Christer Andersson.

Utskott Vägdrift

Som nystartat utskott har vi listat frågor som vi vill arbeta med – och det var många. Vi har valt att fokusera på fyra områden:

  • Hur mycket skall man skylta för ett kort arbete? Här sker en avvägning mellan risken vid skyltningen och den ökade säkerhet den ger. Vi tar fram exempel från vardagen att dela med oss av.
  • Finna goda exempel på hur man sänker trafikens hastighet med chikan.
  • Hur är vår tolkning om vilka arbeten som är Fasta, Intermittenta och Korta.
  • Regelverket är snårigt. Vi lyfter tolkningar som vi har problem med.

Utskott Regelverk, statliga och kommunala

Arbetsmiljöverket
Ny AFS:ar enligt ny regelstruktur kommer undertecknas i september och träda i krav 2025-01-01.

Transportstyrelsen
TSFS 2019:74 under uppdatering (klart 2025)

Stockholms stad
Ny utgåva av Teknisk handbok utkom 15:e maj. Man inför bl.a högre viten:

  • Personal saknar godkänd utbildning 11 000 kr/st
  • Personal saknar godkänd varselklädsel. 11 000 kr/st

Info från Trafikverket vid På väg-mässan (Elmia)

  • Kompetenskraven kommer på remiss i sommar
  • Skärpta kompenskrav preliminärt från årsskiftet, Vakt m fl.
  • Redan nu skärpta krav på BAS-P/U i upphandlingar
  • Tidplan nytt Trafikverket APV, prel 2025

Nya styrelsen

Styrelsens ordförande är Thomas Wuopio, Wopio AB

Ledamöter:
Ulf Rosander, Ulf H Rosander AB
Claes Johansson, Berlex
Urban Nordengren, Road Rental
Anna Boode Cernerud, Skanska
Robin Nordin, ProVia
Anncatrin Elversson, Peab

Styrelsesuppleanter:
Glenn Forrestgate, Nässelgrundet
Jörn Jönsson, Saferoad
Björn Hedén, Ramudden
Magnus Nyberg, Reflex & Folie
Jenny Eberlén, Entreprenadakademin
Elisabeth Nagy, Blinkfyrar

Företrädare:
Christer Andersson, ViaPM

Från SBSVs årsmöte

Vi hade en himla tur med vädret…

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar ledde Eva Liljegren, Trafikverket en lyckad workshop kring olyckor där TMA varit inblandat. Vi återkommer med hennes material därifrån så snart hon är klar med det. Andreas Bäckström, Svevia, presenterade RWW, Road Work Warning. Du hittar allt material om det på hemsidan. Johan Röklander höll en inspirerande föreläsning som fick oss att öppna ögonen kring ljusets möjligheter med ny teknik.

Föreningsmöte den 16/11

Föreningsmötet kommer i år att hållas den 16/11 hos Vti i Linköping, se till att lägga in det i almanackan redan nu. Så här långt har vi bokat Anna Niska som håller i ett intressant projekt ”Cyklister vid vägarbeten”. Du kan läsa mer om det här + se spännande krockfilmer från en av studierna i projektet: Cyklister vid vägarbeten – vti.se

I höst kommer man att ta fram ett utbildningsmaterial som skall var klart så att vi får en föreläsning om det, vilket gör mötet extra intressant för våra medlemmar inom utbildning. Tänk på att varje företag får skicka flera personer till mötet!

Vi skall försöka få fler presentationer av projekt och annat som är på gång vid Vti. Flera av er har kontakt med Vti i olika intressanta projekt och ni får gärna tipsa mig. Hör gärna av er om projekt eller forskare ni vill ha kontakt med så skall vi försöka ordna något.

Christer Andersson
0738-440125, ca@sbsv.se

Ett bra år för SBSV

Årsmötet på Sundsgården i början av maj gav oss många bra insikter och diskussioner, samt en uppskattad workshop. Tack alla som deltog.

Det som jag framförallt tar med mig därifrån är vikten av att intensifiera arbetet med SBSVs kärnfrågor kring ökad säkerhet för oss som har vägen som arbetsplats. Det gäller både tillsammans med berörda myndigheter och de stora privata aktörerna – och arbetet går framåt, även om vi ibland tycker vi står och stampar.

Säkerhetsregelverket oroar

Dialogen med Trafikverket kring den nya handlingsplanen är bra och vi ska stötta och driva på det arbetet för att den ska bli verklighet. Det som däremot är bekymmersamt är arbetet med det nya säkerhetsregelverket. Det har blivit urvattnat och arbetet har dragit ut på tiden. Just nu sitter vi i ett vacuum och väntar på att säkerhetsregelverket ska förverkligas.

Det som jag ser som ett av de allvarligaste problemen är otydligheten som föranleder att det är väldigt svårt att som entreprenör veta hur man ska agera för att göra rätt. Det dyker hela tiden upp frågor där praxis skiljer sig åt mellan olika regioner och projekt, och så kan vi inte ha det. Det skapar merarbete och vår målfokusering, att skapa säkra och framkomliga vägarbetsplatser, blir undermålig. Vi måste jobba hårdare mot en snabb likriktning över hela landet.

Vi behöver som organisation bli vassare och ännu bättre på att föra fram de frågor som är viktiga för oss så att de inkluderas i utvecklingen av regelverk och handlingsplaner – där regeringsuppdraget är en annan viktig pågående process. Det kan vi göra genom att jobba mot en ökad dialog med myndigheter, andra organisationer och privata aktörer. Det tjänar alla på; trafikanter och vägarbetare – och vi får alla ett säkrare och tryggare samhälle. Det är värt en hel del.

Sommaren är här – tid för eftertanke

Nu går vi in i en semesterperiod, som i vår bransch betyder högtryck men som samtidigt är en tid för eftertanke och planering. Jag hoppas på en rivstart i höst där våra frågor hamnar i centrum till nytta och skydd för både våra medlemmar och alla som färdas på våra vägar.

Till dess vill jag önska dig en skön sommar. Njut av denna vackra period av året – och har du tankar eller funderingar kring hur vi som organisation kan fortsätta utvecklas, skicka ett mail, jag uppmuntrar en bred dialog i SBSV och då behövs din röst!

Mina varmaste sommarhälsningar,
Thomas Wuopio
Ordförande SBSV

Välkommen på Årsmöte, vi ses 11 maj!

I år hålls SBSVs årsmöte den 11 maj på Sundsgården, söder om Helsingborg. Programmet kommer utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar även att innehålla spännande föreläsningar i ämnen som är aktuella i branschen.

Bland annat kommer Infra Sweden att informera om projekt som de finansierar, men också om hur man kan söka medel från deras fonder. Vi skall också fördjupa oss i Olycksstatistik i Sverige och internationellt. En projektidé kring Aktivt ljus har rönt stort intresse och vi kommer att ge mer information om det. Vi kommer också prata om ny teknik och myndighetsnytt.

En intressant workshop kommer att ledas av Eva Liljegren. Nationell åtgärdsplanerare på Trafikverket och ansvarig för Trafikverkets nya rapport Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2021. Diskussionen kommer även att omfatta Trafikverkets handlingsplan.

På kvällen arrangeras på sedvanligt vis en middag till självkostnadspris. Den kryddas med ”Skrönor och historier från RÅÅ” som har en spännande historia i gränslandet mellan olika makter”.

Har du inte anmält dig än så är det hög tid. Det blir alltid intressanta diskussioner. Du anmäler dig via detta formulär. Vi är tacksamma om du fyller i formuläret även om du inte skall delta (det tar max en minut).

För att boka boende mejlar du Hanna.Karlsson@sundsgarden.se och anger SBSV. För er som inte kan delta på plats finns möjlighet att delta på Teams.

Varmt välkommen!

Thomas, Göran och Christer