Nyheter/Branschinfo

Säkrare Vägarbetsplatser! – Öppet brev från Sveriges Branschförening för säkrare Vägarbetsplatser

Med anledning av den tragiska dödsolyckan med ett TMA-fordon den 30 maj på E4 Norrköping har SBSV skickat ett öppet brev med ett upprop till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister, Eva Nordmark samt Infrastrukturminister, Tomas Eneroth.

SBSV arbetar vidare på olika sätt för att åstadkomma de förbättringar av säkerheten vid denna typ av vägarbete som vi tyvärr redan väntat för länge på. Information kommer att förmedlas regelbundet.

Läs hela skrivelsen!

Med vänlig hälsning, SBSV Styrelse

Välkommen till SBSV Föreningsmöte! 24 januari, 2022

OBS! Det fysiska mötet är tyvärr avbokat och ett digitalt ersätter det.

Program

Thomas Wuopio och Göran Fredriksson sitter tillsammans och håller i mötet.
Inloggning till mötet fr 08.45. Mötet startar 09.00.

Under dagen: De olika utskotten presenterar sig och de projekt som pågår eller är genomförda.
Raster läggs in vid lämpliga tillfällen under för- och eftermiddag.

11.15 – 12.00 Presentation av Anna Johansson Jacques från Trafikverket.

12.00-12.45 Lunch

12.50 – 13.40 Presentation av Sonja Forward, Projektet Nationell statistik, inkl efterföljande diskussion om hur vi kan gå vidare.

14.35 Avslutning med frågor från deltagarna

Prel. 15.00 Dagen avslutas.

För ett mer detaljerat program, klicka här.

På gång: Nytt Säkerhetsregelverk APV

Det ska bli tryggare för alla som arbetar med vägarbeten. Trafikverket arbetar nu med att ta fram ett nytt säkerhetsregelverk för arbete på väg.

SBSV har under året haft en tät dialog med Trafiksäkerhetsverket för att som sakkunniga stötta myndigheten i arbetet med att ta fram ett nytt säkerhetsregelverk för arbete på väg.

Trafikverket tar nu fram en strategi för vad som ska vara lägsta grundkrav – en miniminivå – som inte frångås i vare sig upphandling, kravställning eller utförande. Regelverket ska gälla vid APV vid av Trafikverket upphandlade arbeten såväl som de arbeten som utförs med tillstånd på statlig väg. Det ska vara lätt att göra rätt för såväl Trafikverket som beställare som entreprenörer och konsulter i form av utförare av arbetena.

Det övergripande syftet är att ingen på vägen arbetande personal eller vägtrafikanter som färdas på denna, ska riskera att skadas eller dödas. Då måste arbetsplatser vara tydligt och funktionellt utformade med skydds- och trafikanordningar som säkerställer en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Det nya säkerhetsregelverket ska vara klart under 2022.

Superroligt och lärorikt!

Isabelle Ermeryd, som arbetar som utbildare på PGs Signalvakter Norden, är mycket nöjd med sin utbildning till APV-lärare.

– Det var kul att få träffa så många från andra branscher, berättar Isabelle. Man kanske inte alltid har nytta av allt man lär sig från dem, men det är alltid lärorikt att förstå hur det fungerar.
– Vi höll på i fyra dagar och fick arbeta igenom alla sidor av APV. Även om jag läst en hel del av det tidigare så var det bra att bli uppdaterad på allt. Det gör det enklare att komma igång att skapa mitt eget material av allt vi lärt oss, säger Isabelle.

– Hittills har jag mest utbildat vår egen personal, men jag inser att nu kan vi arbeta lite bredare och omfatta fler områden. Det öppnar möjligheter för att i framtiden kunna utbilda även utanför vår organisation, vilket skulle vara spännande, avslutar Isabelle Ermeryd.


Isabelle Ermeryd

Äntligen nya APV-lärare!

Nu har vi äntligen kunnat genomföra vår tredje utbildning för blivande APV-lärare – pandemin har gjort att det tagit 2 år. Tio motiverade deltagare samlades på Rosersberg i fyra dagar i början av oktober för drillning av lärarna Ulf Rosander och Ulf Negendanck.

– Vi hann gå igenom väldigt mycket och hade många intressanta diskussioner, berättar Ulf Rosander. Vi gick igenom lagstiftningen för både arbetsmiljö och trafik och hur man ska kunna bygga upp och underhålla en säker arbetsplats, både för våra vägarbetare och inte minst för alla trafikanter.Utbildningen tar dessutom upp även de typer av arbetsplatser som är vanliga i en kommun och de speciella problem som kan uppstå vid ledningsarbeten utmed en gata eller väg. Syftet med utbildningen är att deltagarna i sin tur ska kunna utbilda bra medarbetare i APV Steg 1 och 2 – det vill säga hur vi ska kunna skapa god trafiksäkerhet vid våra vägarbetsplatser.

– Även om kursen ger en heltäckande utbildning så kan man som ny APV-lärare behöva lite extra stöd innan man kommer igång, säger Ulf. Då kan de alltid höra av sig till någon av oss som håller i utbildningen. Det är aldrig något problem.

– Är du intresserad av att bli APV-lärare, besök www.sbsv.se, där finns information om kursen och dess innehåll och kommande kurstillfällen, avslutar Ulf Rosander.


Ulf Negendanck


Ulf Rosander

APV-praktik steg 2.3 i Rosersberg – årets sista utbildning

Årets sista utbildning APV-praktik steg 2.3 genomfördes i Rosersberg den 11 november.

Kursen var extrainsatt då SBSV kontaktats med anledning av att det var många som var i behov av utbildningen. Trots den sena tidpunkten på året var vädergudarna på gott humör.
Under året har det blivit 162 st nya SBSV auktoriserade montörer av temporära längsgående skydd – GRATTIS!

Nu görs ett uppehåll med utbildningstillfällen över vintern, men planeringen för vårens kurser har redan startat.
Vi räknar med att komma ut med ett nytt kursprogram för våren 2022 runt årsskiftet.

Vill du ha information om kommande kurser från SBSV så anmäl detta till utbildning@sbsv.se

Frågor och/eller önskemål?
Kontakta Göran Fredriksson, gf@sbsv.se