Nyheter/Branschinfo

Mässan På Väg fokuserade i år på tätortsmiljön

Målet är att rädda liv

Årets På Väg-mässa tog sikte på tätortsmiljön vilket är värdefullt menar Ulf Rosander, ansvarig för mässans nyhet Demotorget där trafiklösningar och skyddsprodukter visades upp i en fullskalig tätortsmiljö.

– Det är ju här de flesta vägarbeten sker idag och statistik från Trafikverket visar att det även är i tätortsmiljö som de flesta olyckor vid vägarbeten drabbar oskyddade trafikanter, säger Ulf Rosander.

Läs mer om mässan här!

3 skäl till att alla borde vara medlemmar i SBSV.

Jag tänkte att så här i jultider komma med några paket till oss som är med i SBSV, men som vi också kan dela med andra som inte upptäckt vad vi gör. Det finns mycket man får som medlem – och mycket som du som engagerar dig får tillbaka. Kommentera gärna nedan!

Paket 1 – Vi ska vara stolta, vi arbetar för ett gott syfte

Det är lätt att glömma, när man står med frusna händer och installerar en skyddsbarriär, att det inte handlar om produkter och tjänster, det är inte vad vi arbetar med. Vad vi egentligen gör är att bidra till att ingen ska behöva skadas i trafikmiljöer – vare sig man är vägarbetare eller trafikant. Det är det vi säljer och som finns i paketet – trygghet i trafiken.

Paket 2 – Allt bygger på regler, och vi vill göra dem bättre

Vi lever i en bransch där lagar, föreskrifter och regelverk reglerar vad som måste uppfyllas för att bygga och underhålla vägar och gator. Vi i SBSV vet att utan regler så skulle vår bransch knappt existera. Samtidigt ser vi dagligen bevis på att det finns mer att göra – jag möter kolleger, entreprenörer, projektägare med flera som ser brister som går att åtgärda. Då har SBSV en viktig roll. I vårt paket ingår att vara en stark röst för oss medlemmar och verka för samarbete i branschen, med myndigheter och med beslutsfattare. Att påverka till bättre regler och efterlevnad är mycket viktigt, och där behövs så många röster som möjligt. Vi lägger ett bättre regelverk i paketet.

Paket 3 – Från SBSV till dig

Det här är mitt paket till dig som är medlem i SBSV – men även till de vi vill nå som ännu inte har insett vilken nytta vi gör. SBSV bygger på engagemang och ideellt arbete. Du får ut vad du lägger in. Jag ser hur många bidrar med sin kunskap, idéer och engagemang – och hur de får tillbaka mångdubbelt i nya kontakter, idéer och tips till affärer. Så i mitt sista paket lägger jag engagemang och hoppas det kan stimulera dig att utforska hur du kan få ut mer av ditt medlemskap – genom att sprida din kompetens och bygga förtroende i branschen. Kika in i paketet och hitta engagemang som hjälper dig att växa som företag och som person.

Jag ser fram emot ett spännande 2023. Omvärlden är oberäknelig, det har vi lärt oss, men vi har också sett hur vi anpassar oss och hittar nya möjligheter. Det finns massor att göra och SBSVs medlemmar har nycklar till mycket som kan skapa trygghet i trafiken.

Jag önskar er, var och en, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!
Thomas Wuopio

Nyheter från Utbildningsutskottet

Den 12 januari planeras en träff och konferensdag i Västerås för de utbildare som är medlemmar i SBSV. Det är verkligen på tiden att vi träffas igen efter den hemska pandemitiden. Tyvärr så är det väl något vi får leva med även i en framtid. Men det har haft den fördelen att vi varit tvungna att använda oss av den digitala världen för att kunna utbilda våra kära vägarbetare.

Därför så ska det också finnas möjlighet att delta i konferensen i Västerås på distans, även om man inte har möjlighet att vara på plats. Information om hur agendan för dagen kommer att se ut kommer spikas senare under december men boka detta datum i er agenda (12/1 2023) så att ni har möjlighet att delta fysiskt eller på länk i konferensen. Ta chansen att säga vad ni tycker som medlemmar!
Dagen kommer att handla om vår nya läroplan som är klar och tagen av styrelsen, och om de namn som vi måste använda för att kunna registrera i ID06 under SBSVs namn.

Vi kommer också att ta fram ett förslag på försäkran där de utbildare/företag som försäkrar att deras utbildningar följer SBSVs läroplan och stadgar för att uppfylla föreningens mål med “Säkrare vägarbetsplatser” kommer att finnas med publikt på hemsidan, så att de kunder som vill ha bra utbildningar vet var de ska vända sig. Det ska ju vara en konkurrensfördel att kunna garantera goda utbildningar som medlem i SBSV.
Till årsmötet i vår kommer vi att komma med ett avtalsförslag, precis som vi har mot andra föreningar vars namn vi utbildar i, till exempel Brandskyddsföreningen, Liftutbildningsrådet, YKB och TYA.
Det kommer också att läggas in ett dokument på hemsidan med förklaring på vad varje utbildning innehåller och till vilka personalgrupper som de vänder sig till samt vilka kurser och kompetenser som krävs för att utföra de olika arbetsmoment som förekommer vid ett vägarbete. Detta kommer finnas på hemsidan tillsammans med adresser till de företag som skrivit på försäkran om att följa SBSVs läroplan och värdegrund – förhoppningsvis i början av februari 2023.

Oavsett om du är chaufför, asfaltsarbetare, vakt, arbetsledare, projektör, TA-plans ritare, Bas-P och U, kör ett skyddsfordon– eller bara ska göra en inmätning i vägområdet – så ska du ha rätt kompetens, vara rätt utrustad, och veta var och vilka faror du kan bli utsatt för, och hur du ska undvika dem. Samtidigt som vi ger god trafiksäkerhet till de trafikanter som passerar oss.
Vi försöker också få dit några intressanta talare från Arbetsmiljöverket (nya föreskriftsarbetet), Kommunerna (nytt regelverk hos SAK) och Trafikverket (arbete med nytt regelverk). Förhoppningsvis lyckas vi även om tiden är kort. Kommunerna och Trafikverket är de stora väghållarna som ställer krav på kompetens med eller utan certifiering, så det vore fint att få information från dem om vad som de anser vara viktigt att vi som utbildare ska trycka lite extra på, för att kunna ge de som ska arbeta på deras gator och vägar relevant utbildning av god kvalitet.
Det är läroplanerna, namnfrågan för ID06, och hur vi ska få ned detta på pränt som vi arbetat med sedan vi hade senaste träffen 2019. Allt arbete ska ju göras på frivillig väg av medlemmar som samtidigt ska sköta sitt arbete i sina företag, så det är därför det har tagit lite tid att få allt på plats till beskådande för övriga medlemmar. Det har ju också tyvärr hänt några olyckor och många tillbud under tiden, som inte är så roliga att tala om, och som också ska hanteras och översättas till handling av SBSV för att få till förbättringar.

Ordförande Utbildningsutskottet
Ulf Rosander

Utbildningen Trafikteknik – en tillgång för SBSVs medlemmar

Trafikteknik har sedan 2018 funnits som en utbildning under Myndigheten för yrkeshögskolan och är en tvåårig distansutbildning på helfart med nationell antagning. Den kom till för att möta ett kompetensbehov hos många kommuner – vilket även ger SBSVs medlemmar tillgång till välutbildade medarbetare.

När man är klar med utbildningen så har man en gedigen kunskap kring regelverk och föreskrifter – något som tidigare ofta tagit många år att skaffa sig erfarenhet av. Med yrkeshögskoleutbildningen Trafikteknik blir eleverna klara att komma igång att arbeta direkt efter examen. De kan arbeta som till exempel Trafikingenjör, Trafikhandläggare, Trafikplanerare, Trafiksamordnare, Trafikutredare, Gatuinspektör eller som konsult i privata företag – som SBSVs medlemmar.

”Utbildningen kom till på ett initiativ av SAK (Säkerhet vid arbete på kommunala gator). SAK är en organisation som drivs av ett 60-tal kommuner som tillsammans verkar för att skapa gemensamma, standardiserade riktlinjer och policys. Tidigare utvecklade varje kommun sina egna regel och anvisningssystem och det tog mycket tid och kraft.”, berättar Caroline Hellström Frisk, Education Officer på Consensus Sverige som driver utbildningen.
”Man hade också svårt att rekrytera, det fanns helt enkelt alldeles för få med rätt kompetens, och då blev lösningen Yh-utbildningen Trafikteknik. Vi har en pågående klass vilka tar sin examen i juni i år och i höstas startade vi upp vår femte klass med 30 studerande vilka blir klara med sin utbildning våren 2024.”

Framtidens uppdragsgivare och medarbetare

Det visar sig att drygt 80% av de som examinerats från utbildningen också arbetar inom branschen, antingen på kommuner och statliga myndigheter/företag eller i privata företag.
Det som särskiljer utbildningsformen från andra är det stora inslaget av praktik, vad som kallas LIA, Lärande i arbete. Hela 25% av utbildningstiden sker hos potentiella arbetsgivare, där eleverna får visa att de kan leverera – och många blir också anställda där efter genomförd utbildning.

SBSV är representerade i ledningsgruppen för Trafikteknik

SBSV har sedan starten av utbildningen engagerat sig i frågan. Det finns ett stort behov av till exempel välutbildade TA-planerare och utbildningen är viktig för att trygga försörjningen inför framtiden. Ulf Rosander, som leder SBSVs utskott för Kompetens/Utbildning/Certifiering, har också kursansvar för vissa delar i utbildningen.

”Det borde vara huggsexa om eleverna!”

”Vi som är medlemmar i SBSV borde verkligen få upp ögonen för Trafikteknik-utbildningen!”, säger Urban Nordengren, vd Road Rental, som också representerar SBSV i utbildningens ledningsgrupp.
”Att få möjlighet att möta eleverna under praktikperioden är viktigt. Vi har regelbundet LIA-praktikanter hos oss och deras engagemang och kunskap är imponerande! Och även om inte alla får jobb av oss, så kommer många hamna på positioner hos våra uppdragsgivare och kolleger. Då är det viktigt en god relation redan under pågående utbildning”, avslutar Urban.

Vill du veta mer om utbildningen och hur ni kan få praktikanter?

Är du nyfiken på att få veta mer om utbildningen – eller du kanske har idéer om den som du vill dela – så hör av dig till Caroline Hellström Frisk. Hon berättar gärna mer och kan förmedla praktikanter. Du når Caroline på tel 070-290 64 65 eller epost caroline.hellstrom.frisk@consensus.nu.

Trafikverket har presenterat en handlingsplan för förbättrad säkerhet vid arbete på väg och vi har svarat på den.

Ett antal personer från SBSV har varit engagerade i arbetet med att lämna synpunkter, förslag och kommentarer till Trafikverket i samband med deras arbete med det regeringsuppdrag de fått.
Uppdraget har formulerats på detta sätt i inledningen:
Regeringen har i beslut våren 2022 gett Trafikverket i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för ökad säkerhet i och runt arbeten på väg. Fokus ska ligga på att åtgärda de brister som framkommer i Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på väg.

Alltså något som är helt centralt för oss i SBSV. Så här långt i utförandet av uppdraget ser det lovande ut och det underlag som vi lämnat till Trafikverkets projektledare efter att tagit del av den preliminära handlingsplanen finns att se ta del av på hemsidan.
Har ni synpunkter och idéer kopplat till detta så kontakta gärna Christer Andersson eller Göran Fredriksson.

Vi hoppas nu att alla goda förslag även kommer att omsättas i handling framöver!

 

Bilagor:

APV Praktik steg 2.3 utbildningar under våren 2023

Vi planerar nu kursprogrammet för APV Praktik steg 2.3 utbildningar under våren 2023
Första kurstillfället blir sannolikt i mars i Ängelholm, därefter kommer Kungälv, Arlanda och Sundsvall.
Vanligen med 2 tillfällen per ort under olika månader.

En stor del av utbildningen genomförs utomhus och därför görs ett uppehåll nov – febr.

Vill du få kursinformation från SBSV?
Skicka då ett meddelande till utbildning@sbsv.se

Med vänlig hälsning,
Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV

Två tankar från Tylösand

Nu har det gått några veckor efter Tylösandsseminariet 2022 avslutades. Jag har två frågor som jag funderat på sen dess. Det vore kul att höra vad du som var där tog med dig därifrån, kommentera gärna nedan.

Fråga 1

När den nya Generaldirektören Roberto Maiorana intervjuades så betonade han vikten av det personliga ansvaret hos trafikanter som något som behöver förstärkas. Och det är sant, om alla tog ansvar för hur man beter sig och inte överträdde hastighetsgränserna så vore det fantastiskt. Jag tror också att det behövs breda informationsinsatser för att påverka trafikkulturen så att det blir säkrare att ha vägen som arbetsplats.
Problemet är att det inte räcker – inte på långa vägar. Det finns massor av tekniska lösningar som skulle kunna användas – som automatisk hastighetsövervakning, geofencing, dynamiska förvarningssystem med flera – och de skulle kunna göra stor skillnad. Men det fastnar i att det krävs förändringar i föreskrifter, trafikförordningen och arbetsmiljölagar och det tar tid. Speciellt eftersom det inte finns någon övergripande ansvarig som ser helheten.

Det är akut och kan inte vänta

För några dagar sedan var jag på västkusten och deltog i en stor trafikomläggning. Under kvällsarbetet passerade kanske några tusen lastbilar och tre av dem tyckte att de hade rätt att ge mig fingret för att jag sinkade dem. Och strax därefter brakade en lastbil tvärs igenom avspärrningarna. Som tur var blev det inga personskador. Men detta är den risk vi lever med varje dag.
Stressade trafikanter är bara en spegling av samhällsbilden och jag tror att attitydförändring är en viktig fråga. Fast idag, och i morgon, och nästa vecka så står vi där och är utsatta. Jag skulle önska att beslutsfattarna; Generaldirektörer med flera agerar nu. Menar man allvar så är nya tekniska lösningar något som kan göra skillnad, men det behövs ändringar i lagar och föreskrifter, att krav skrivs in i upphandlingar och ett långsiktigt arbete med attitydförändrande kampanjer. Detta arbete kan påbörjas idag. Ju snabbare det startar, desto snabbare blir det klart.

Fråga 2

Den andra intressanta frågan lyftes av Maria Krafft som är Måldirektör Trafiksäkerhet på Trafikverket. Hon pratade om mikromobilitet, och hur det ska bli säkrare för cykel- och gångtrafikanter. Det är i snitt 266 personer som omkommit varje år, de senaste 5 åren – och här kan vi idka en viss självkritik.
När vi utför arbete på gator, trottoarer och cykelbanor så kan små störningar, jag tänker på till exempel grus som blir liggande och vassa kanter på körplåtar och avstängningsmaterial, orsaka allvarliga skador. Vi kan ställa om och använda metoder och material dimensionerade för oskyddade trafikanter istället som för traditionella fordon. Hur kan vi bli bättre och bidra till en bättre mikromobilitet? Behövs det lagar och regelverk – eller kan vi ta vårt ansvar och tänka till?

Vänliga hälsningar
Thomas Wuopio
Ordförande

Föreningsmötet på Best Western Kom Hotel Stockholm den 8/12

Vi startar med gemensam lunch kl 12:00 och avslutar kl 17:00. Det finns möjlighet att delta på den sedvanliga middagen på kvällen till självkostnadspris. Vi kommer att ha ett intressant möte, bland annat med rapport och diskussion från föreningens möte med Trafikverkets utredare för framtagande handlingsplan för säkrare vägarbetsplatser enligt regeringsuppdraget. Samverkansträffen med regelskrivare och APK på Trafikverket. Och någon intressant gästföreläsare samt rapporter från våra utskott. Dagordning kommer när vi närmar oss mötet. Det kommer att skickas ut en digital anmälan i närtid.

Hör gärna av dig vid frågor!

Det händer i Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet har som funktion att utveckla och arbeta med SBSVs sätt att kommunicera – både internt i vår förening samt externt i vår bransch. Till vår hjälp har vi sedan tidigare ett samarbete med Edenvik Strategic Communication som hjälper oss med bland annat layout och administration.

 

Pågående projekt:

 • Vi samarbetar med Edenvik för att få till rutiner för att få in uppdaterad information till vårt medlemsbrev om arbeten som pågår i övriga utskott. Ett kalendarie skapas nu och kommer att levereras till utskotten.
 • Förmedla kunskap för att kompetenshöja medlemsföretagen om hur vi bättre kan nå ut på marknaden via LinkedIn.
 • Ett arbete är i gång för en idé till styrelsen om hur vi skulle kunna ha en egen plattform för att hålla uppdaterade dokument/information tillgänglig för samtliga medlemsföretag – vi tittar på Dropbox, SharePoint eller liknande lösningar.
 • Ett projekt kommer beredas om vi skall producera en film/filmer om våra olika arbeten i föreningen. Film som vi skall kunna lägga ut externt som beskriver olika situationer, utmaningar och arbetsmiljöproblem som vi har idag utmed våra vägar/arbetsplatser.
 • Kommande mässa på Elmia i mars månad nästa år engagerar även utskottet, hur vi på bästa sätt kan marknadsföra den.

Utskott Arbetsmiljö har en enkel strategi – vi börjar med det mest akuta

Vi har under våren lagt mycket fokus på drift- och underhållsskedet som behöver förtydligas. Just nu är det olika definitioner i väglagen och arbetsmiljölagen, det är viktigt att klargöra hur ansvaret ser ut vid passerande fordonstrafik.

Glädjande nog har vårt idoga arbete i samverkan med Arbetsmiljöverket resulterat i att myndigheten förstår att de är i behov av att ta fram ett PM med vår assistans kring vad som gäller för riskarbete vid passerande fordonstrafik så att nya bestämmelser kan utvecklas – ett arbete som har påbörjats i dagarna.

Sedan tidigare har branschen lyft arbetsmiljöfrågan för flaggvakter som är extra utsatt för risker och vad byggherrarna gör för att minska denna risk. Naturligtvis har dödsolyckan med påkörd TMA-chaufför tidigare i år också påverkat utskottets arbete med extra möten och skrivelse som tagits fram.

 

Pågående projekt:

 • Samverkan med Håll nollan
 • Vägledning till Arbetsmiljöverkets regelverk, relaterat till APV
 • Flaggvakter

Planerade projekt:

 • Statistikarbete fas 2 (hur går vi vidare med utredningen från 2021)
 • Projekteringsfrågor, Arbete på väg
 • Vägledning risk, Arbete på väg