Välkommen till SBSV

En branschförening som värnar om både dig som har vägen som arbetsplats och dig som passerar förbi. Vi står för nollvisionen på vägarbetsplatser!

Nyheter

Här hittar du sammanställningar, information om utbildning och viktiga datum.

Utbildning

Läs mer om utbildningar från SBSV, från våra medlemsföretag och ladda ner intyg.

Medlemmar

SBSV består av över 70 medlemsföretag och organisationer. Bli medlem du också!

Intyg efter utfört montage

Ladda ner intyg som uppfyller Trafikverkets krav och fylls i av Auktoriserad Montör enligt steg 2.3 kompetenskrav.

Senaste nytt!

Nya regelverk

Trafikverket har fastställt version 4 av krav och råd för Arbete på väg. Kraven ska säkerställa en god arbetsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet vid arbeten som utförs på eller vid vägen. Den största förändringen är indelningen av kapitel och avsnitt samt att det nu krävs dispens för avsteg från kraven.

läs mer

Vill du se föredragen från konferensen 2019?

Den 11 december anordnade SBSV, tillsamans med SVBRF, konferensen Säkrare trafikmiljö för trafikanter och vägarbetare. Kunde du inte deltaga eller vill se föredragen igen kan du göra det på länken nedan. Ladda ner alla presentationer – klicka här: Med fara för livet,...

läs mer

Ny sammanställning

Uppdaterad 200605

En aktuell sammanställning och tolkning av författningar och regelverk inom Arbete På Väg, APV.

läs mer
Vi står bakom Håll Nollan, om att ingen ska skadas på våra byggen. Läs mer om initiativet här.

100 förbättringar – var med och bidra

Har du en bra idé på hur vi kan öka trafiksäkerheten på vägbyggen? Skicka in ditt förslag idag!