Temporära Skyddsanordningar

Hanterar:

Löpande ärenden/frågor från medlemmar, användare och myndigheter som rör skyddsanordningar.
Utbildning med SBSV auktorisation i steg 2.3, Temporära skyddsanordningar.

Pågående projekt:

  • SBSV produktförteckning på hemsidan – Sammankallande Göran Fredriksson
  • Mall för montageanvisningar. Ta fram en förstasida med bestämt innehåll och struktur som ett första steg mot branschgemensam uppbyggnad av montageanvisningar för temporära skyddsanordningar. Sammankallande Thomas Wuopio/Björn Hedén
  • SS 7750-1:2022 Vägutrustning – Tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik – Del 1: Tillfälliga skyddsanordningar av typen räcken och staket. Standarden är nyligen publicerad och viktig att informera om och stödja för implementering i regelverk – Sammankallande Ulf Rosander

Avslutade Projekt:

  • MB TTM-21 metodbeskrivning för test och klassificering av skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer. Arbetsnamn ”Citybarriärer”. Avslutat fas 1. Ligger hos Trafikverket sedan september 2021 i väntan på införande i regelverk och implementering. Göran Fredriksson, projektledare
  • SBSV produktförteckning på hemsidan. Förteckningen över längsgående- och tvärgående skydd samt krockdämpare och TMA uppdateras löpande. – Kontakperson Göran Fredriksson

Sammankallande:

Göran Fredriksson