Temporära Skyddsanordningar

Hanterar:

Löpande ärenden/frågor från medlemmar, användare och myndigheter som rör skyddsanordningar.

Pågående projekt:

  • SBSV produktförteckning på hemsidan – Sammankallande Göran Fredriksson
  • Mall för montageanvisningar. Ta fram en förstasida med bestämt innehåll och struktur som ett första steg mot branschgemensam uppbyggnad av montageanvisningar för temporära skyddsanordningar. Sammankallande Thomas Wuopio/Björn Hedén
  • SS 7750-1 Oskyddade trafikanter, ny standard att bevaka och informera om – Sammankallande Ulf Rosander

Avslutade Projekt:

  • MB TTM-21 metodbeskrivning för test och klassificering av skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer. Avslutat fas 1. Göran Fredriksson, projektledare

Sammankallande:

Göran Fredriksson