Praktisk Vägarbetsutmärkning/ APK

Hanterar:

Frågor om regelverk, tillämpning, kontrollverksamhet och TA samt TMA relaterade frågor

Pågående projekt:

  • TMA ärenden Arbetsgrupp bildad för hantering av aktuella frågeställningar/oklarheter. Sammankallande Anncatrin Elversson
  • Arbetsplatskontroller, APK – sammankallande Björn Hedén

Sammankallande:

Anncatrin Elversson