Kommunikation

Hanterar:

Upplägg för SBSVs kommunikation för att se till så medlemmar och externa intressenter får ta del av branschföreningens arbete, liksom möjlighet att ge respons och föra dialog.

Pågående projekt:

  • Förbättra extern och intern kommunikation från och till SBSV. Arbetsgrupp under bildande. Sammankallande Urban Nordengren

Sammankallande:

Urban Nordengren