Nyheter/Branschinfo

Utskott Arbetsmiljö har en enkel strategi – vi börjar med det mest akuta

Vi har under våren lagt mycket fokus på drift- och underhållsskedet som behöver förtydligas. Just nu är det olika definitioner i väglagen och arbetsmiljölagen, det är viktigt att klargöra hur ansvaret ser ut vid passerande fordonstrafik.

Glädjande nog har vårt idoga arbete i samverkan med Arbetsmiljöverket resulterat i att myndigheten förstår att de är i behov av att ta fram ett PM med vår assistans kring vad som gäller för riskarbete vid passerande fordonstrafik så att nya bestämmelser kan utvecklas – ett arbete som har påbörjats i dagarna.

Sedan tidigare har branschen lyft arbetsmiljöfrågan för flaggvakter som är extra utsatt för risker och vad byggherrarna gör för att minska denna risk. Naturligtvis har dödsolyckan med påkörd TMA-chaufför tidigare i år också påverkat utskottets arbete med extra möten och skrivelse som tagits fram.

 

Pågående projekt:

  • Samverkan med Håll nollan
  • Vägledning till Arbetsmiljöverkets regelverk, relaterat till APV
  • Flaggvakter

Planerade projekt:

  • Statistikarbete fas 2 (hur går vi vidare med utredningen från 2021)
  • Projekteringsfrågor, Arbete på väg
  • Vägledning risk, Arbete på väg

Kort rapport från utskottet Regelverk, statliga och kommunala

Det har varit en ganska lugn period och inte så mycket nyheter. Det som kan vara värt att nämna är: Trafikverkets arbete pågår och vi vet inte när en remiss kommer (troligen våren 23) Trafikkontoret Stockholm skall se över Tekniks Handbok del 5 (Trafikanordningar). Man har ännu inte bestämt sig för om det blir små ändringar eller om hela kapitlet ska göras om. Därav finns inte heller någon aktuell tidplan.

Ordförande Utskott Regelverk, statliga och kommunala
Anders Jacklin
ULJA AB

Citybarriärer – det mesta du behöver veta om skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer


Metodbeskrivningen, MB TTM-21, för test och klassificering har varit klar sedan september förra året från projektet. Strax före semesterperioden fick vi tillbaka den från Trafikverket efter deras granskning. SBSV har svarat på de synpunkter som fanns och avlämnade svaret den 4 juli. Nu väntar vi och väghållare runt om i Sverige ivrigt på att Trafikverket ska införliva den som ett av sina egna dokument och referera till de nya skyddsanordningarna i regelverket. I vissa kommunala regelverk finns den redan införd. Föredömligt!

En kort beskrivning av Citybarriärer och hur de testas, klassificeras och beskrivs hittar du HÄR.

Nytt kursprogram för hösten 2022!

Nu har vi uppdaterat vårt program för hösten med 8 utbildningstillfällen för APV-praktik steg 2.3!

Se dem här och anmäl er idag!

Kursen riktar sig till dig som ska leda montage av tillfällig längsgående skyddsanordning där utbildning krävs enligt TDOK 2018:0372, steg 2.3. Kursen rekommenderas också för all personal som ska arbeta med montage (steg 1.3 och 2.2) samt kontrollera eller fatta beslut (steg 3) om temporära skyddsanordningar på en vägarbetsplats.

Ladda ner kursprogrammet här!

Låt inte plånboken styra säkerheten för alla oss som har vägen som arbetsplats

I mars gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för förbättrad säkerhet i och runt arbeten på väg. Det handlar om åtgärder för förbättrad hastighetsöverlevnad, den generella arbetsmiljön vid både planerade vägarbeten som vid oförutsedda händelser som bärgning, fordonsservice, trafikolyckor mm.

En bra början – men är det tillräckligt?

Jag är glad att Trafikverket nu får ett tydligt uppdrag. Behovet är stort, vi har haft flera allvarliga händelser på sistone som visar på allvaret i situationen. Man ska ta in synpunkter från alla myndigheter och företag som berörs för att ta fram en handlingsplan. Där är det viktigt att SBSV, och alla dess medlemmar, är med och påverkar det som för oss är de viktigaste frågorna.

Vad kan göras?

Det handlar givetvis om själva utförandet, dvs hur man utformar arbetsplatsen för att skydda de som arbetar på vägen – samtidigt som man fortsatt har en bra framkomlighet. Det finns färdiga tekniska lösningar och många förbättringar som kan implementeras direkt.

Förändrade attityder

I en perfekt värld så uppmärksammar trafikanterna ett stundande arbete och saktar ner farten i tid. Men vi kan inte alltid lita på att allt är perfekt. Attitydpåverkan är en viktig faktor, och jag är övertygad om att vi kan åstadkomma en förändring med relativt små medel. Förstärkt körkortsutbildning, riktade kommunikationskampanjer och nya metoder för trafikantinformation i anslutning till den aktuella vägarbetsplatsen skapar förståelse hos stressade trafikanter.

Tydligare förvarningar och högre böter

Vi behöver förstärkt förvarning som är upptäckbar även för den ouppmärksamma trafikanten. Det kan handla om fler återkommande förvarningar och om att påskynda implementeringen av modern teknik både i vägutrustning och i förarstödsystemen. En annan sak det talats om under många år är bötesmodellen. Böter har en avskräckande funktion och en höjning är på det sättet bra. Men vi kanske också ska göra som man gör i andra länder, informera om bötesbeloppen när man närmar sig ett vägarbete? Det finns säkert många fler aspekter och lösningar på det, frågan är: När sker något?

Förlåtande arbetsområden

När det sen går fel så måste målsättningen vara att vi har förlåtande arbetsområden. Där vi genom mindre manuellt arbete minskar exponeringen och skapar säkra skyddade områden på vägen, så att arbetet kan bedrivas utan risk för att tunga fordon kommer in. Förhoppningsvis kan den nya handlingsplanen leda till en rejäl ökning av trafiksäkerheten och en förståelse i samhället om de risker som viktiga funktioner utsätts för. Tekniken och viljan finns, men jag är orolig för att vi fastnar i föråldriga upphandlingsmodeller där det ändå i slutänden prutas på trafiksäkerheten. Min uppmaning till alla som kan besluta är: Snälla, låt inte plånboken styra säkerheten för alla oss som har vägen som arbetsplats.

En skön sommar önskar jag dig

Till slut så vill jag önska dig en riktigt skön sommar. Även om det är en stressig period i vår bransch så hoppas jag att du får tillfälle att njuta och koppla av.
Väl mött i höst!

Varma sommarhälsningar
Thomas Wuopio

Säkrare Vägarbetsplatser! – Öppet brev från Sveriges Branschförening för säkrare Vägarbetsplatser

Med anledning av den tragiska dödsolyckan med ett TMA-fordon den 30 maj på E4 Norrköping har SBSV skickat ett öppet brev med ett upprop till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister, Eva Nordmark samt Infrastrukturminister, Tomas Eneroth.

SBSV arbetar vidare på olika sätt för att åstadkomma de förbättringar av säkerheten vid denna typ av vägarbete som vi tyvärr redan väntat för länge på. Information kommer att förmedlas regelbundet.

Läs hela skrivelsen!

Med vänlig hälsning, SBSV Styrelse