Vi har haft en fråga i föreningen med anledning av att APK har gjort nedslag på trafikljusens placering i förhållande till däcksbuffertar. Här kommer ett tips från Trafikverket:

”Ett tips är att placera trafiksignal några meter innan bufferten och på höger sida. Då ökar chansen att trafiksignalen går ut i diket, istället för rakt fram på bufferten. För bästa placering måste man se till den specifika platsens utformning.”

SBSV tackar å medlemmarnas vägnar för tipset.