Styrelsens ordförande är Thomas Wuopio, Ramudden AB

Ledamöter:
Ulf Rosander, Ulf H Rosander AB
Claes Johansson, Berlex
Urban Nordengren, Road Rental
Fredrik Leidö, Skanska
Robin Nordin, ProVia
Anncatrin Elversson, Peab

Styrelsesuppleanter:
Glenn Forrestgate, Nässelgrundet
Jörn Jönsson, Saferoad
Björn Hedén, Ramudden
Magnus Nyberg, Reflex & Folie
Jenny Eberlén, Entreprenadakademin
Bert-Ola Grelsson, Safe at Sight

Företrädare:
Christer Andersson, ViaPM