Styrelsens ordförande är Thomas Wuopio, Wopio AB

Ledamöter:
Ulf Rosander, Ulf H Rosander AB
Claes Johansson, Berlex
Urban Nordengren, Road Rental
Anna Boode Cernerud, Skanska
Robin Nordin, ProVia
Anncatrin Elversson, Peab

Styrelsesuppleanter:
Glenn Forrestgate, Nässelgrundet
Jörn Jönsson, Saferoad
Björn Hedén, Ramudden
Magnus Nyberg, Reflex & Folie
Jenny Eberlén, Entreprenadakademin
Elisabeth Nagy, Blinkfyrar

Företrädare:
Christer Andersson, ViaPM