Trafikverket ställningstagande och förtydligande av behovet av skyddsanordning när s.k.
VMS-vagn används vid vägarbeten. Det framgår av Trafikverkets PM och det gäller tillsvidare.

Klicka på länken och läs PM Placering av VMS-vagn i vägområdet

Med vänlig hälsning,
Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV