Vägarbetsgult – ett sätt att öka säkerheten

SBSVs kommitté Varna & Vägled arbetar för att få fram en unik färg på alla reflexer som används vid vägarbeten. För att skapa en tydlig särprägel och skicka en lätt igenkännbar signal till trafikanter att här krävs extra uppmärksamhet. Vi väntar nu på beslut i den...