Årsmöte den 16 maj

Äntligen har vi årsmöte den 16 Maj. Vi håller till på Hindåsgården väster om Göteborg. Du kan delta på plats eller digitalt. På förmiddagen har vi årsmöte och eftermiddagen mellan 13:00 och 17:00 kommer Trafikverket att hålla en information om det nya regelverket för...

Ny SEKO-rapport

För fjärde gången har SEKO nu tagit fram en rapport om vägarbetares arbetsmiljö. Denna gången har man tagit mer hänsyn till trafikanterna och tittat på deras attityder. Det berättar Emilia Wikström Melin på SEKO. Hon berättar att rapporten tagits emot väl och fått ett...

Korta barriärer – nu tar vi projektet i mål!

Den som behöver en kort barriär för att skydda ett vägarbete i stadsmiljö eller på andra ställen där det är ont om utrymme har idag inget att välja på. Det finns inga lämpliga skyddsanordningar med testade egenskaper att tillgå, men nu ser vi ljuset i tunneln! SBSV...

Trafikverkets nya kompetenskrav och nya kontaktperson

Sedan årsskiftet har Trafikverket ändrat kompetenskraven för Arbete på väg. Trafikverket har successivt gått ifrån att ställa utbildningskrav till att nu mest fokusera på kompetenskrav. Det finns dock ett konkret utbildningskrav krav, vilket är montage av längsgående...