Trots tuffa vinterförhållanden under den första kursen blev den väl emottagen av engagerade deltagare.

Nu är vi igång!

En av de få arbetsuppgifterna där Trafikverket numera kräver utbildningsbevis är för montage av temporära längsgående skyddsanordningar. Kravet gäller den som leder och styr arbetet med montaget och är ett nytt krav sedan årsskiftet som gradvis kommer in då upphandlingar görs. SBSV har de senaste månaderna arbetat med utformningen av utbildningen och iordningställande av barriärer av olika fabrikat.

Den 30 januari var det dags den allra första utbildningen i Rosersberg. Kursen var avsedd som en verklig test av både teoriavsnitt, praktik och kunskapsprov för att utvärdera, justera och finslipa inför de kommande utbildningarna. Just nu planeras för kurser även i Ängelholm, Göteborg och Sundsvall samt givetvis fler i Rosersberg (som ligger på taxiavstånd från Arlanda). Redan nu har vi satt datumen för två kommande utbildningar i Stockholm, den 7 mars och den 2 april. Här kan du läsa mer om dem. Det går även att maila till info@sbsv.se och för att bli med på distributionslistan för all kursinformation.

Även om APV-praktik riktar sig till den som leder montage av tillfälliga längsgående skyddsanordningar, så rekommenderas den för all personal som ska arbeta med montage (steg 1.3 och 2.2) samt kontrollera eller fatta beslut (steg 3) om temporära skyddsanordningar på en vägarbetsplats. Branschen har även fattat beslut om att lägga in utbildning på tvärgående skydd samtidigt då vi anser att det är minst lika viktigt att dessa ställs upp och används korrekt.

Längsgående skyddsanordningar har länge legat i topp vad gäller andel anmärkningar vid arbetsplatskontroller, över 70%! Nu siktar vi på att verkligen göra något åt problemet som samtidigt ger väsentligt bättre säkerhet för både trafikanter och vägarbetspersonal.

SBSV vill rikta ett stort tack till de företag som bidrar med skyddsanordningar och instruktörer till utbildningarna!