Sedan årsskiftet har Trafikverket ändrat kompetenskraven för Arbete på väg. Trafikverket har successivt gått ifrån att ställa utbildningskrav till att nu mest fokusera på kompetenskrav. Det finns dock ett konkret utbildningskrav krav, vilket är montage av längsgående skyddsanordningar. Fredrik Nilsson är nytillträdd på Trafikverket för att arbeta med och samordna de nya kompetenskraven, vilka gäller Arbete på väg (APV) i upphandlad verksamhet inom entreprenad och projekteringstjänster.

– Att arbeta på vägen är farligt, och olyckorna är alldeles för många. Vi vill göra det vi kan för att minska detta. Vi tror att det är rätt att ställa krav på kompetens vid Arbete På Väg snarare än utbildningskrav. Detta för att tydliggöra att ansvaret för att en person har rätt kompetens ligger på arbetsgivaren men också för att ge arbetsgivaren större frihet i att själv bedöma vilket behov av kompetensutveckling hans/hennes personal behöver, säger Fredrik.

Fredrik har tidigare arbetat med APV-frågor på Vägverket samt har flera års erfarenhet som kompetensutvecklingschef på Sandvik SMC. Hans önskan är att Trafikverket ska styra tillräckligt mycket men lämna utrymme för att branschen gemensamt kan arbeta mot bästa möjliga lösning.

– Jag är lika ny i regelverket som regelverket är gammalt, vilket innebär att jag fortfarande har mycket att läsa in mig på och förstå. Trafikverket samverkar med SBSV där målsättningen är att tillsammans hitta rätt efterlevnad av det nya regelverket och definiera vad det innebär i praktiken, fortsätter Fredrik.

Just nu är Fredrik ensam ansvarig för kompetenskrav inom APV på Trafikverket. Hans ambition är att Trafikverket och branschen ska hitta ett bra samarbete där Trafikverket sätter upp ett fungerade ramverk för branschen. Där den gemensamma målsättningen är att skapa en säker och trygg vägmiljö för de som jobbar på vägen men också för de trafikanter som passerar.

– Det är en hel del att läsa in sig på nu i början. Därför vill jag uppmana till att i första hand läsa på Trafikverkets hemsida, där det finns information om kompetenskrav, övergångsregler, FAQ, etc och i andra hand maila mig vid frågor och funderingar, så ska jag försöka svara så gott jag kan. Hela kravdokumentet är nytt från nyår, och det finns en del otydligheter att förtydliga. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla vill samma sak, skapa en tryggare trafikmiljö på våra vägar. Vi arbetar mot samma mål, tillsammans, avslutar Fredrik.

Här kan du läsa mer. 

Noterat beträffande ”SIK-certifiering”
I kontakterna med Trafikverket har framkommit att begreppet SIK, Skandinavisk Infrastrukturkompetens, tas bort som benämning vid extern kommunikation. Kan dock leva kvar internt inom verket. Vilken officiell benämning som ersätter ”SIK” är inte klart. Proven hos Trafikverkets förarprovskontor för att fortsätter som tidigare för att bli certifierad, men nu enligt de nya kompetensstegen. /Göran Fredriksson