För fjärde gången har SEKO nu tagit fram en rapport om vägarbetares arbetsmiljö. Denna gången har man tagit mer hänsyn till trafikanterna och tittat på deras attityder. Det berättar Emilia Wikström Melin på SEKO. Hon berättar att rapporten tagits emot väl och fått ett brett genomslag. – Man slås av hur oskyddade vägarbetarna är vid en etablering, det har kommit fram i många av våra intervjuer, berättar Emilia. En annan sak som hon lyfter fram är insikten att detta inte är något en ensam aktör kan förändra. Det krävs ett gemensamt grepp från alla i branschen.  En annan viktig sak som kom fram är att många upplever att man saknar relevant utbildning. I undersökningen uppger hela 26 % att de inte fått tillräcklig utbildning, och den utbildning man fått ger inte de verktyg man behöver. Det finns stora kunskapsluckor. – Jag tror att det är viktigt att vi mänskliggör de som jobbar ute, att man förstår att det inte är robotar, avslutar Emilia. Vill du se rapporten i sin helhet hittar du den här. Anncatrin Elversson TA-chef, Peab Anläggning, Peab Asfalt, Lambertsson TA