Den som behöver en kort barriär för att skydda ett vägarbete i stadsmiljö eller på andra ställen där det är ont om utrymme har idag inget att välja på. Det finns inga lämpliga skyddsanordningar med testade egenskaper att tillgå, men nu ser vi ljuset i tunneln! SBSV har sedan tidigare tagit fram ett färdigt förslag till metodbeskrivning för att testa barriärer i lägre hastigheter än de som gäller i europastandarden EN 1317. Något som skulle öppna för att kunna ha betydligt kortare barriärer än dagens.  Metodbeskrivningen hanterar också andra former är bara raka, t ex halvcirkelformade eller t o m helt inhägnande. Förslaget låg klart och presenterades för Trafikverket, som var uppdragsgivare, för ca 2 år sedan men därefter har utvecklingen tyvärr stannat av. De praktiska kollisonstester som behövs för att verifiera att teori och praktik stämmer överens har inte kunnat genomföras då finansiering saknats och Trafikverket inte ser samma nytta med korta barriärer som en kommunal väghållare. Bristen på utrymme i stadsmiljö gör att man tvingas använda längsgående barriärelement på sätt som de inte är avsedda för. Vad som händer vid en kollision med barriären är det ingen som kan förutse och olycksrisken uppenbar.

Viktigt beslut på SAK* årsmöte i Stockholm den 6-7 februari
SBSV har länge haft ett bra samarbete med SAK och under årsmötet i Stockholm, där ett 50-tal kommunrepresentanter deltog, fattades ett viktigt och glädjande principbeslut. Finansieringen ser nu ut att var löst genom att några större kommuner med Göteborg i spetsen går in och tillsammans med medel som SBSV skjuter till ska projektet kunna slutföras! Att projektet slutförs innebär däremot inte att det med automatik förverkligas i forma av testade och godkända skyddsanordningar som ställs ut på vägarna. För att det ska utvecklas produkter enligt de testmetoder och den klassning som finns i metodbeskrivningen så måste det också finnas en marknad. Finansieringen kommer därför att kopplas till en avsiktsförklaring där medverkande kommuner också kommer att efterfråga dessa skyddsanordningar. Planeringen för slutfasen på detta viktiga projektet inleds nu, och ska man redan våga gissa så har vi betydligt säkrare vägarbetsplatser i våra städer om mindre än 2 år!

* SAK står för Säkerhet vid Arbete på Kommunala vägar, se www.gatuforum.se