Det har varit en ganska lugn period och inte så mycket nyheter. Det som kan vara värt att nämna är: Trafikverkets arbete pågår och vi vet inte när en remiss kommer (troligen våren 23) Trafikkontoret Stockholm skall se över Tekniks Handbok del 5 (Trafikanordningar). Man har ännu inte bestämt sig för om det blir små ändringar eller om hela kapitlet ska göras om. Därav finns inte heller någon aktuell tidplan.

Ordförande Utskott Regelverk, statliga och kommunala
Anders Jacklin
ULJA AB