Kommunikationsutskottet har som funktion att utveckla och arbeta med SBSVs sätt att kommunicera – både internt i vår förening samt externt i vår bransch. Till vår hjälp har vi sedan tidigare ett samarbete med Edenvik Strategic Communication som hjälper oss med bland annat layout och administration.

 

Pågående projekt:

  • Vi samarbetar med Edenvik för att få till rutiner för att få in uppdaterad information till vårt medlemsbrev om arbeten som pågår i övriga utskott. Ett kalendarie skapas nu och kommer att levereras till utskotten.
  • Förmedla kunskap för att kompetenshöja medlemsföretagen om hur vi bättre kan nå ut på marknaden via LinkedIn.
  • Ett arbete är i gång för en idé till styrelsen om hur vi skulle kunna ha en egen plattform för att hålla uppdaterade dokument/information tillgänglig för samtliga medlemsföretag – vi tittar på Dropbox, SharePoint eller liknande lösningar.
  • Ett projekt kommer beredas om vi skall producera en film/filmer om våra olika arbeten i föreningen. Film som vi skall kunna lägga ut externt som beskriver olika situationer, utmaningar och arbetsmiljöproblem som vi har idag utmed våra vägar/arbetsplatser.
  • Kommande mässa på Elmia i mars månad nästa år engagerar även utskottet, hur vi på bästa sätt kan marknadsföra den.