Metodbeskrivningen, MB TTM-21, för test och klassificering har varit klar sedan september förra året från projektet. Strax före semesterperioden fick vi tillbaka den från Trafikverket efter deras granskning. SBSV har svarat på de synpunkter som fanns och avlämnade svaret den 4 juli. Nu väntar vi och väghållare runt om i Sverige ivrigt på att Trafikverket ska införliva den som ett av sina egna dokument och referera till de nya skyddsanordningarna i regelverket. I vissa kommunala regelverk finns den redan införd. Föredömligt!

En kort beskrivning av Citybarriärer och hur de testas, klassificeras och beskrivs hittar du HÄR.