Den 12 januari planeras en träff och konferensdag i Västerås för de utbildare som är medlemmar i SBSV. Det är verkligen på tiden att vi träffas igen efter den hemska pandemitiden. Tyvärr så är det väl något vi får leva med även i en framtid. Men det har haft den fördelen att vi varit tvungna att använda oss av den digitala världen för att kunna utbilda våra kära vägarbetare.

Därför så ska det också finnas möjlighet att delta i konferensen i Västerås på distans, även om man inte har möjlighet att vara på plats. Information om hur agendan för dagen kommer att se ut kommer spikas senare under december men boka detta datum i er agenda (12/1 2023) så att ni har möjlighet att delta fysiskt eller på länk i konferensen. Ta chansen att säga vad ni tycker som medlemmar!
Dagen kommer att handla om vår nya läroplan som är klar och tagen av styrelsen, och om de namn som vi måste använda för att kunna registrera i ID06 under SBSVs namn.

Vi kommer också att ta fram ett förslag på försäkran där de utbildare/företag som försäkrar att deras utbildningar följer SBSVs läroplan och stadgar för att uppfylla föreningens mål med “Säkrare vägarbetsplatser” kommer att finnas med publikt på hemsidan, så att de kunder som vill ha bra utbildningar vet var de ska vända sig. Det ska ju vara en konkurrensfördel att kunna garantera goda utbildningar som medlem i SBSV.
Till årsmötet i vår kommer vi att komma med ett avtalsförslag, precis som vi har mot andra föreningar vars namn vi utbildar i, till exempel Brandskyddsföreningen, Liftutbildningsrådet, YKB och TYA.
Det kommer också att läggas in ett dokument på hemsidan med förklaring på vad varje utbildning innehåller och till vilka personalgrupper som de vänder sig till samt vilka kurser och kompetenser som krävs för att utföra de olika arbetsmoment som förekommer vid ett vägarbete. Detta kommer finnas på hemsidan tillsammans med adresser till de företag som skrivit på försäkran om att följa SBSVs läroplan och värdegrund – förhoppningsvis i början av februari 2023.

Oavsett om du är chaufför, asfaltsarbetare, vakt, arbetsledare, projektör, TA-plans ritare, Bas-P och U, kör ett skyddsfordon– eller bara ska göra en inmätning i vägområdet – så ska du ha rätt kompetens, vara rätt utrustad, och veta var och vilka faror du kan bli utsatt för, och hur du ska undvika dem. Samtidigt som vi ger god trafiksäkerhet till de trafikanter som passerar oss.
Vi försöker också få dit några intressanta talare från Arbetsmiljöverket (nya föreskriftsarbetet), Kommunerna (nytt regelverk hos SAK) och Trafikverket (arbete med nytt regelverk). Förhoppningsvis lyckas vi även om tiden är kort. Kommunerna och Trafikverket är de stora väghållarna som ställer krav på kompetens med eller utan certifiering, så det vore fint att få information från dem om vad som de anser vara viktigt att vi som utbildare ska trycka lite extra på, för att kunna ge de som ska arbeta på deras gator och vägar relevant utbildning av god kvalitet.
Det är läroplanerna, namnfrågan för ID06, och hur vi ska få ned detta på pränt som vi arbetat med sedan vi hade senaste träffen 2019. Allt arbete ska ju göras på frivillig väg av medlemmar som samtidigt ska sköta sitt arbete i sina företag, så det är därför det har tagit lite tid att få allt på plats till beskådande för övriga medlemmar. Det har ju också tyvärr hänt några olyckor och många tillbud under tiden, som inte är så roliga att tala om, och som också ska hanteras och översättas till handling av SBSV för att få till förbättringar.

Ordförande Utbildningsutskottet
Ulf Rosander