Vi har under våren lagt mycket fokus på drift- och underhållsskedet som behöver förtydligas. Just nu är det olika definitioner i väglagen och arbetsmiljölagen, det är viktigt att klargöra hur ansvaret ser ut vid passerande fordonstrafik.

Glädjande nog har vårt idoga arbete i samverkan med Arbetsmiljöverket resulterat i att myndigheten förstår att de är i behov av att ta fram ett PM med vår assistans kring vad som gäller för riskarbete vid passerande fordonstrafik så att nya bestämmelser kan utvecklas – ett arbete som har påbörjats i dagarna.

Sedan tidigare har branschen lyft arbetsmiljöfrågan för flaggvakter som är extra utsatt för risker och vad byggherrarna gör för att minska denna risk. Naturligtvis har dödsolyckan med påkörd TMA-chaufför tidigare i år också påverkat utskottets arbete med extra möten och skrivelse som tagits fram.

 

Pågående projekt:

  • Samverkan med Håll nollan
  • Vägledning till Arbetsmiljöverkets regelverk, relaterat till APV
  • Flaggvakter

Planerade projekt:

  • Statistikarbete fas 2 (hur går vi vidare med utredningen från 2021)
  • Projekteringsfrågor, Arbete på väg
  • Vägledning risk, Arbete på väg