Ett antal personer från SBSV har varit engagerade i arbetet med att lämna synpunkter, förslag och kommentarer till Trafikverket i samband med deras arbete med det regeringsuppdrag de fått.
Uppdraget har formulerats på detta sätt i inledningen:
Regeringen har i beslut våren 2022 gett Trafikverket i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för ökad säkerhet i och runt arbeten på väg. Fokus ska ligga på att åtgärda de brister som framkommer i Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på väg.

Alltså något som är helt centralt för oss i SBSV. Så här långt i utförandet av uppdraget ser det lovande ut och det underlag som vi lämnat till Trafikverkets projektledare efter att tagit del av den preliminära handlingsplanen finns att se ta del av på hemsidan.
Har ni synpunkter och idéer kopplat till detta så kontakta gärna Christer Andersson eller Göran Fredriksson.

Vi hoppas nu att alla goda förslag även kommer att omsättas i handling framöver!

 

Bilagor: