Trafikteknik har sedan 2018 funnits som en utbildning under Myndigheten för yrkeshögskolan och är en tvåårig distansutbildning på helfart med nationell antagning. Den kom till för att möta ett kompetensbehov hos många kommuner – vilket även ger SBSVs medlemmar tillgång till välutbildade medarbetare.

När man är klar med utbildningen så har man en gedigen kunskap kring regelverk och föreskrifter – något som tidigare ofta tagit många år att skaffa sig erfarenhet av. Med yrkeshögskoleutbildningen Trafikteknik blir eleverna klara att komma igång att arbeta direkt efter examen. De kan arbeta som till exempel Trafikingenjör, Trafikhandläggare, Trafikplanerare, Trafiksamordnare, Trafikutredare, Gatuinspektör eller som konsult i privata företag – som SBSVs medlemmar.

”Utbildningen kom till på ett initiativ av SAK (Säkerhet vid arbete på kommunala gator). SAK är en organisation som drivs av ett 60-tal kommuner som tillsammans verkar för att skapa gemensamma, standardiserade riktlinjer och policys. Tidigare utvecklade varje kommun sina egna regel och anvisningssystem och det tog mycket tid och kraft.”, berättar Caroline Hellström Frisk, Education Officer på Consensus Sverige som driver utbildningen.
”Man hade också svårt att rekrytera, det fanns helt enkelt alldeles för få med rätt kompetens, och då blev lösningen Yh-utbildningen Trafikteknik. Vi har en pågående klass vilka tar sin examen i juni i år och i höstas startade vi upp vår femte klass med 30 studerande vilka blir klara med sin utbildning våren 2024.”

Framtidens uppdragsgivare och medarbetare

Det visar sig att drygt 80% av de som examinerats från utbildningen också arbetar inom branschen, antingen på kommuner och statliga myndigheter/företag eller i privata företag.
Det som särskiljer utbildningsformen från andra är det stora inslaget av praktik, vad som kallas LIA, Lärande i arbete. Hela 25% av utbildningstiden sker hos potentiella arbetsgivare, där eleverna får visa att de kan leverera – och många blir också anställda där efter genomförd utbildning.

SBSV är representerade i ledningsgruppen för Trafikteknik

SBSV har sedan starten av utbildningen engagerat sig i frågan. Det finns ett stort behov av till exempel välutbildade TA-planerare och utbildningen är viktig för att trygga försörjningen inför framtiden. Ulf Rosander, som leder SBSVs utskott för Kompetens/Utbildning/Certifiering, har också kursansvar för vissa delar i utbildningen.

”Det borde vara huggsexa om eleverna!”

”Vi som är medlemmar i SBSV borde verkligen få upp ögonen för Trafikteknik-utbildningen!”, säger Urban Nordengren, vd Road Rental, som också representerar SBSV i utbildningens ledningsgrupp.
”Att få möjlighet att möta eleverna under praktikperioden är viktigt. Vi har regelbundet LIA-praktikanter hos oss och deras engagemang och kunskap är imponerande! Och även om inte alla får jobb av oss, så kommer många hamna på positioner hos våra uppdragsgivare och kolleger. Då är det viktigt en god relation redan under pågående utbildning”, avslutar Urban.

Vill du veta mer om utbildningen och hur ni kan få praktikanter?

Är du nyfiken på att få veta mer om utbildningen – eller du kanske har idéer om den som du vill dela – så hör av dig till Caroline Hellström Frisk. Hon berättar gärna mer och kan förmedla praktikanter. Du når Caroline på tel 070-290 64 65 eller epost caroline.hellstrom.frisk@consensus.nu.