Vi startar med gemensam lunch kl 12:00 och avslutar kl 17:00. Det finns möjlighet att delta på den sedvanliga middagen på kvällen till självkostnadspris. Vi kommer att ha ett intressant möte, bland annat med rapport och diskussion från föreningens möte med Trafikverkets utredare för framtagande handlingsplan för säkrare vägarbetsplatser enligt regeringsuppdraget. Samverkansträffen med regelskrivare och APK på Trafikverket. Och någon intressant gästföreläsare samt rapporter från våra utskott. Dagordning kommer när vi närmar oss mötet. Det kommer att skickas ut en digital anmälan i närtid.

Hör gärna av dig vid frågor!