Större befogenheter till vägvakter.

Större befogenheter till vägvakter.

Förbättring #16 Större befogenheter till vägvakter. 7 Större befogenheter till vägvakter. Inför större befogenheter till vägvakter. De ska till exempel kunna bötfälla bilister, lägga ut mer farthinder och ha koll på kameraövervakning. Var med och bidra Har du en...
Nedräkning vid trafikljus.

Nedräkning vid trafikljus.

Förbättring #15 Nedräkning vid trafikljus. 7 Nedräkning vid trafikljus En förbättring är att sätta upp displayer med nedräkning av kvarvarande tid vid trafikljus. Var med och bidra Har du en bra idé på hur vi kan öka trafiksäkerheten på vägbyggen? Skicka in ditt...
Förlängd tid vid trafikljus.

Förlängd tid vid trafikljus.

Förbättring #8 Förlängd tid vid trafikljus.   7 Förlängd tid vid trafikljus Förläng tiden som trafikanten max får vänta vid trafikljus (tre minuter) och vid vakt (fem minuter) till det dubbla. Vid arbeten som pågår skiftvis, exempelvis vid beläggningar,...
Möjlighet att arbeta i 2-skift.

Möjlighet att arbeta i 2-skift.

Förbättring #7 Möjlighet att arbeta i 2-skift.   7 Möjlighet att arbeta i 2-skift. Se över möjligheten för branschen att arbeta i 2-skift. Detta bör isåfall tas hänsyn till redan i projekteringsskedet och kalkylerna och utförande. Det kan komma att krävas en...