Förbättring #8

Förlängd tid vid trafikljus.

 

Förlängd tid vid trafikljus

Förläng tiden som trafikanten max får vänta vid trafikljus (tre minuter) och vid vakt (fem minuter) till det dubbla. Vid arbeten som pågår skiftvis, exempelvis vid beläggningar, räcker inte tidsrymden till att reglera en sträcka tillräckligt lång för de arbeten som hinns med på 1-skift. Istället tvingas trafiken ometableras en eller flera gånger per arbetsdag. Av-, på- och ometableringar är det farligaste arbetsmomentet vid vägarbete. Den snäva tid som föreskrivs idag i TDOK 2012:86 är helt styrande över ”skyltpersonalens” arbetsmiljö. Med en enkel omskrivning är det möjligt för Trafikverket att göra en stor förbättring.

Har du ett förslag?

Har du en idé på hur vi kan göra för att nå vårt långsiktiga mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken? Skicka gärna dina tankar till oss!