Förbättring #7

Möjlighet att arbeta i 2-skift.

 

Möjlighet att arbeta i 2-skift.

Se över möjligheten för branschen att arbeta i 2-skift. Detta bör isåfall tas hänsyn till redan i projekteringsskedet och kalkylerna och utförande. Det kan komma att krävas en del förändringar i förhållande till tidsrestriktioner för olika vägar, men det medför sannolikt kortare tider med påverkan på framkomligheten. Ju kortare tid och dagar på vägen med trafikanordningar, omledning, förbindning, körisk och av-, på- och ometableringar desto säkrare miljö för trafikanter och vägarbetare.

Har du ett förslag?

Har du en idé på hur vi kan göra för att nå vårt långsiktiga mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken? Skicka gärna dina tankar till oss!