Förbättring #20

Ge en vägarbetsplats en tydligare identitet och ta ett helhetsgrepp om säkerheten.

Ge en vägarbetsplats en tydligare identitet och ta ett helhetsgrepp om säkerheten.

Tydliggöra vägarbetsplatsen genom att ge den en egen unik färgidentitet som är genomgående för hela utmärkningen: linjeföring, skyltningen och övrigt avstängningsmateriel.  Samma grundfärg som alltid upprepas vilket skapar stor tydlighet och en klar identitet. Bilisten vet att han kör in i och befinner sig i ett vägarbetsområde där det kan ställas krav på trafiken så att säkerheten kan  upprätthållas för både vägarbetare, bilister och 3:e part. Viktigt är också att man förstår när man lämnar ett sådant område.  Inramningen blir därmed tydlig och lätt att uppfatta för alla parter.

Idag är det en  sammanblandning av olika färger även om orange fluo och gult fluo är avsett för vägarbeten, är det oftast bara några få vägmärken i de färgerna. Till utseendet permanenta märken är blandade med dessa. Det skapar ingen sammanhängande helhet som ger en identitet.

Färgen jag tänker mig är fluoricerande gul, lime-gul*.

  • Upptäckbarheten är överlägsen både på dag-, natt- och i skymningstid. Reflexvärden är höga.
  • Lime-gult används inte idag i Sverige för vägmärken.
  • Vägarbetaren (nästan alla) är redan klädda i denna färg.
  • Tillfälliga väglinjer är gula enligt gällande regelverk. Kan uppdateras till lime-gul.
  • Färgen finns redan i produktion i många material  och olika utförande
  • Som kompletteringsfärger gäller rött (bårder) och svart (alla symboler, pilar etc).

*(Orange är redan upptagen i det permanenta systemet till F32 Farligt gods).

Alla vägmärken som används för ett vägarbete skall vara utförda med lime-gul botten. Vägmärken som har någon del i rött, skall fortsättningsvis ha detta också men på lime-gul botten. Alltså inte bara A20 utan alla varningsmärken. Se även ang. VMS nedan.

Alla påbudsmärken blir med lime-gul botten med svart pil eller symbol och bård. Så även anvisningsmärken och F23 – F26, tillfälliga lokaliseringsmärken, tilläggstavlor, markeringsskärmar etc.

För VMS blir det okomplicerat. 4§ i VMF 2007 kan nästan tillämpas som den är. Man byter bara ut ”VIT” mot ”GUL:
”VMS Vägmärken och tilläggstavlor kan även vara utförda med lysande vägmärkesbild. En symbol på en lysande vägmärkesbild kan då vara lysande vit på mörk botten. Bård, snedstreck och annan röd del av vägmärket är dock alltid lysande röd”.

Det behövs givetvis en rejäl genomgång av alla vägmärken, fordonsutmärkning och all annan materiel som kan komma ifråga. Vägmärkesförordningen måste uppdateras och TRV, Transportstyrelsen och andra myndigheter måste greppa i detta. Även departement och ev Riksdag.

Konceptet går sedan att utveckla. Till detta får vi återkomma.

Var med och bidra

Har du en bra idé på hur vi kan öka trafiksäkerheten på vägbyggen? Skicka in ditt förslag idag!