Undantag vid dubbelsidig A20-tavla.

Undantag vid dubbelsidig A20-tavla.

Förbättring #5 Undantag vid dubbelsidig A20-tavla. 7 Undantag vid dubbelsidig A20-tavla. Vid vägarbetsplatser där vägarbetstavlan A20 är dubbelsidigt uppsatt borde det även finnas ett undantag från författningskraven på C31 – 50km/h om att man måste ”trappa” ned...
Mer resurser till mobila fartkameror.

Mer resurser till mobila fartkameror.

Förbättring #4 Mer resurser till mobila fartkameror.   7 Mer resurser till mobila fartkameror. Att bidra med medel så att fler mobila fartkameror kan köpas in och hanteras på vägområden kan vara ett sätt att nå lägre hastigheter på vägarbetsområden. Detta...
Display som visar hastighet.

Display som visar hastighet.

Förbättring #3 Display som visar hastighet.   7 Display som visar hastighet. Peab Asfalt i region Väst har kompletterat sin utmärkning med en display som visar hastigheten på förbipasserande trafik. När displayen monterades upp gjordes även ett mindre test...
”Vägbom” vid vägarbeten med flera körfält.

”Vägbom” vid vägarbeten med flera körfält.

Förbättring #2 "Vägbom" vid vägarbeten med flera körfält.   7 ”Vägbom” vid vägarbeten med flera körfält. Under denna säsong har Peab, tillsammans med Trafikverket, testat att använda en ”vägbom” vid arbeten på vägar med två eller flera körfält i...
Parkera polisbilar för att minska hastigheten.

Parkera polisbilar för att minska hastigheten.

Förbättring #1 Parkera polisbilar för att minska hastigheten   7 Parkera polisbilar för att minska hastigheten Parkera polisbilar som inte är i bruk (ledig eller avställd) väl synligt vid inledningen av vägen förbi en vägarbetsplats. Det kommer att ha en...