Förbättring #4

Mer resurser till mobila fartkameror.

 

Mer resurser till mobila fartkameror.

Att bidra med medel så att fler mobila fartkameror kan köpas in och hanteras på vägområden kan vara ett sätt att nå lägre hastigheter på vägarbetsområden. Detta kan även styrkas ytterligare om fler vägarbeten kunde skylta hastigheten 30 med C31-tavlor istället för E31.

Har du ett förslag?

Har du en idé på hur vi kan göra för att nå vårt långsiktiga mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken? Skicka gärna dina tankar till oss!