Förbättring #2

"Vägbom" vid vägarbeten med flera körfält.

 

”Vägbom” vid vägarbeten med flera körfält.

Under denna säsong har Peab, tillsammans med Trafikverket, testat att använda en ”vägbom” vid arbeten på vägar med två eller flera körfält i samma körriktning. Detta testades efter att man upptäckt att trafiken i Stockholm inte håller tillräckligt låg hastighet i det körfält som måste hållas öppet, särskilt när rusningstrafiken är över och det glesar ut mellan bilarna.

Beslutet att testa en vägbom togs då det inte var ett alternativ att smalna av vägen eftersom den måste vara framkomlig för alla typer av fordon. Det har också framkommit problem med att använda farthinder på långa sträckor för att säkra en maxhastighet på 30 km/h förbi oskyddad personal. Detta då arbetet på dessa sträckor ofta sker i långa tåg med arbetsmaskiner för fräsning, heating, shuttlebuggy och asfaltläggare. På dessa sträckor brukar även transportörer befinna sig utanför sina fordon, men inom arbetsområdet, och koppla av och på sina lastbilssläp för att kunna fylla på exempelvis asfaltmassa eller hämta fräsmassor.

Efter ett stort antal anmälda tillbud i bland annat Stockholm kom Peab och Trafikverket fram till att prova denna metod. Där har de använt en chikan för att få ned hastigheten samt en TMA vid ”vägbommen”, där det även finns trafikljus som styrs av en lots. TMAet är bemannat så att hen, om det skulle behövas, kan hantera trafikljusen och bommen men även agera vakt under tiden som ett eventuellt driftfel kan avhjälpas. Lotsen kommer och hämtar bilarna som stannat vid rött ljus och lotsar dem vidare samt ändrar trafikljuset till grönt så att bommen kan fällas upp. Med ett inprogrammerat tidsintervall slår sedan trafikljuset om till rött och bommen går nr. Väl förbi arbetståget släpps trafiken och lotsen vänder tillbaka för att hämta en ny kö. Vi har även, vid längre sträckor, använt två lotsbilar för att minska väntetiden.

Klicka här för att se en skiss på projektet.

Har du ett förslag?

Har du en idé på hur vi kan göra för att nå vårt långsiktiga mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken? Skicka gärna dina tankar till oss!