Välkommen till SBSV!
En ny viktig branschförening som värnar om BÅDE dig som har vägen som arbetsplats och du som passerar förbi.

Vi står för nollvisionen på
vägarbetsplatser!

>>Ansök om Medlemskap 
Kommittéer
SBSV’s intresseområde spänner över ett brett spektrum av produkter, tjänster och förstås ett omfattande regelverk. För att handlägga aktuella ärenden och frågeställningar på bästa sätt har vi valt att organisera arbetet i fyra kommittéer.

>> Info 
Aktuellt
Allt för många väg-arbetsplatser får
anmärkning på skyddsanordningarna
>Läs mer...

Besök oss på
mässan

På Väg Elmia
 
Oskyddade trafikanter och arbete på väg.
Jämställd
TA-plan

> Länk 

Foto: Anna Niska, VTI