Välkommen till SBSV!
En ny viktig branschförening som värnar om BÅDE dig som har vägen som arbetsplats och du som passerar förbi.

Vi står för nollvisionen på
vägarbetsplatser!

>>Ansök om Medlemskap 
Kommittéer
SBSV’s intresseområde spänner över ett brett spektrum av produkter, tjänster och förstås ett omfattande regelverk. För att handlägga aktuella ärenden och frågeställningar på bästa sätt har vi valt att organisera arbetet i fyra kommittéer.
>> Info 

Semaj

Semaj heter SBSV vägarbetaren!
Vinnaren i den namntävling som SBSV hade under På Väg mässan heter Peter Allard från Plasticprodukter.
Hans fyndiga namnförslag Semaj var överlägset populärast när SBSVs styrelse röstade på inkomna förslag. SBSV gratulerar Peter och priset kommer på posten inom kort.

 Peter

Vi har även glädjen att välkomna Peters företag Plasticprodukter som ny medlem i SBSV.

Aktuellt
>SBSVs nyhetsbrev nr 1
 
Oskyddade trafikanter
och arbete på väg.
Jämställd TA-plan  > Länk


 
Foto: Anna Niska, VTI