Trafikverket genomför varje år ett stort antal ArbetsPlatsKontroller (APK) av tillfälliga vägarbetsplatser. Här nedan är sammanställningen av de APK som genomfördes 2022. Vi får ta till oss detta och försöka lära oss av materialet. Det har sina utmaningar men det finns några ”låga frukter” som vi får ta till oss. Antal Nej visar hur många av alla tillfrågade, inom parentes, som har svarat att man ej har vad som efterfrågas. Antal Nej % visar samma sak, fast i procentandel av antal tillfrågade. Så här ser det ut:

Fråga Antal Nej / * Andel Nej %
Tvärgående energiupptagande skydd finns där så krävs och är tillåtna av Trafikverket 195 / 641 (30,4%)
Skyddszon är fri från föremål, upplag eller personer (samt utmärkt TRVK4) 171 / 644 (26,6%)
Vägmärken följer författningskrav 166 / 634 (26,2%)
Bromskontroll på fordon >3,5 ton och släp är utfört för max 8 månader sedan 148 / 479 (30,9%)
Vägmärken och andra anordningar står rakt, stadigt och rätt placerat 118 / 594 (19,9%)
Lyktor finns, är hela, rena och fungerande 117 / 369 (31,7%)
F25 används samt uppfyller författningar och krav 110 / 199 (55,3%)
Hastigheten för passerande fordonstrafik överstiger inte 30-50-70 km/tim när personal befinner sig på eller invid vägen 106 / 429 (24,7%)
Längsgående energiupptagande skydd är rätt monterat, har inga skador, samt har start/slutsektioner där så krävs 105 / 170 (61,8%)
X2 används när hinder på tvären förekommer samt täcker hela hindrets bredd 95 / 381 (24,9%)

*Siffran anger hur många gånger frågan är ställd