Utbildningsutskottet

Nu har vi fått veta att de olika APV-utbildningarna som vi har i vår utbildningsplan är inlagda hos ID06, i linje med de nya beteckningar som vi kommit överens om i SBSV. De företag som idag är registrerade hos ID06, och som har skrivit på vår försäkran enligt en lista som är lämnad till ID06, kan nu registrera deltagare som genomgått APV-utbildningar under SBSVs namn.

För övriga företag som inte är registrerade hos ID06, och som skrivit på försäkran till SBSV, så återstår lite arbete för att utröna hur de ska gå till väga för att registrera deltagare. Det handlar om att de ska kunna registrera deltagare genom SBSV:s portal, eller om de också måste registrera sig hos ID06 och betala en årsavgift för att kunna registrera SBSV-utbildningar i ett eget konto. Tyvärr så var det för få deltagare anmälda till APV-lärarutbildningen nu i månadsskiftet, så den blev inställd. Ny utbildning för APV-lärare beräknas i stället hållas i höst i okt-nov, datum och plats får vi återkomma om.

Utskott Praktisk Vägarbetsutmärkning/APK

Vid vår workshop i samband med årsmötet kring händelser vid TMA användning framkom många goda tankar. Vi ser t ex att man kan kategorisera ”TMA” utifrån vad de används till. Med den utgångspunkten kan man utforma en ”Best practice” som kan vara vägledande när vi utformar våra vägarbetsplatser. Vid våra samverkansmöten med Trafikverket driver vi frågan att skapa vägledning kring ”Best practice” med utgångspunkt ifrån Trafikverkets APK (Arbetsplatskontroller). Vi vill få information från Kontrollanterna kring vad vi gör för fel och bra exempel på hur man bör göra. Under hösten planerar vi att skapa ett sådant forum. Detta forum skall även lyfta situationer, oavsett om TMA ingår. Vi vill höja säkerhetsnivån på våra vägarbetsplatser för vägarbetare och Trafikanter genom att sprida goda exempel.

Ni som är intresserade av att delta får gärna höra av er till Anncatrin Elversson eller Christer Andersson.

Utskott Vägdrift

Som nystartat utskott har vi listat frågor som vi vill arbeta med – och det var många. Vi har valt att fokusera på fyra områden:

  • Hur mycket skall man skylta för ett kort arbete? Här sker en avvägning mellan risken vid skyltningen och den ökade säkerhet den ger. Vi tar fram exempel från vardagen att dela med oss av.
  • Finna goda exempel på hur man sänker trafikens hastighet med chikan.
  • Hur är vår tolkning om vilka arbeten som är Fasta, Intermittenta och Korta.
  • Regelverket är snårigt. Vi lyfter tolkningar som vi har problem med.

Utskott Regelverk, statliga och kommunala

Arbetsmiljöverket
Ny AFS:ar enligt ny regelstruktur kommer undertecknas i september och träda i krav 2025-01-01.

Transportstyrelsen
TSFS 2019:74 under uppdatering (klart 2025)

Stockholms stad
Ny utgåva av Teknisk handbok utkom 15:e maj. Man inför bl.a högre viten:

  • Personal saknar godkänd utbildning 11 000 kr/st
  • Personal saknar godkänd varselklädsel. 11 000 kr/st

Info från Trafikverket vid På väg-mässan (Elmia)

  • Kompetenskraven kommer på remiss i sommar
  • Skärpta kompenskrav preliminärt från årsskiftet, Vakt m fl.
  • Redan nu skärpta krav på BAS-P/U i upphandlingar
  • Tidplan nytt Trafikverket APV, prel 2025