SBSV har nu formulerat utbildningsplaner för branschen som beskriver innehållet och omfattning i nedanstående utbildningar:

Arbete på väg Grundutbildning Steg 1.1
Arbete på väg Grundutbildning för förare av väghållningsfordon Steg 1.2
Arbete på väg Grundutbildning för vägarbetare m. fl. personal Steg 1.3
Arbete på väg Utökad Grundutbildning Steg 1.1, 1.2, 1.3
Arbete på väg Trafikreglering, (för Vakt och lots samt de som ska handha trafiksignaler)
Arbete på väg Utmärkningsansvarig Steg 2.2
Arbete på väg APV-praktik Montör av längsgående skyddsanordning

I utbildningsplanerna framgår även skillnader mellan kommunala och statliga väghållare. Benämningarna ovan kommer efterhand att införas och användas i kommunala regelverk för Arbete På Väg, APV.
Notera att Trafikverket kräver certifiering av de steg som blir aktuella i deras upphandlade entreprenader. Genomgången utbildning enligt SBSV läroplan är en bra förberedelse inför motsvarande certifieringsprov.