Med anledning av den tragiska dödsolyckan med ett TMA-fordon den 30 maj på E4 Norrköping har SBSV skickat ett öppet brev med ett upprop till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister, Eva Nordmark samt Infrastrukturminister, Tomas Eneroth.

SBSV arbetar vidare på olika sätt för att åstadkomma de förbättringar av säkerheten vid denna typ av vägarbete som vi tyvärr redan väntat för länge på. Information kommer att förmedlas regelbundet.

Läs hela skrivelsen!

Med vänlig hälsning, SBSV Styrelse