APV-kompetens i körkortsteorin. 

APV-kompetens i körkortsteorin. 

Förbättring #12 APV-kompetens i körkortsteorin. 7 APV-kompetens i körkortsteorin. Inför Arbete på Väg som en del i körkortsteorin. Detta kan bidra till att framtidens trafikanter förstår vikten av att köra lugnt förbi våra vägarbeten. Var med och bidra Har du en...
Belysning på vägarbetare.

Belysning på vägarbetare.

Förbättring #11 Belysning på vägarbetare. 7 Belysning på vägarbetare. Sätt belysning på vägarbetare för att öka synligheten. Det kan exempelvis vara ledlampor runt hjälpen eller på kläderna. Var med och bidra Har du en bra idé på hur vi kan öka trafiksäkerheten...
Fler lösningar för temporära överfarter.

Fler lösningar för temporära överfarter.

Förbättring #3 Fler lösningar för temporära överfarter. 7 Fler lösningar för temporära överfarter. Vi behöver fler lösningar för temporära överfarter (temporära körbroar) över t.ex. kabel- eller fjärrvärmeschakter. Säkra alternativ till körplåtar, som saknar...
Fler barriärlösningar i tätort.

Fler barriärlösningar i tätort.

Förbättring #5 Fler barriärlösningar i tätort. 7 Fler barriärlösningar i tätort. Vi behöver nya lösningar i synnerhet där barriärerna ställs i vinkel. Dagens barriärer klarar inte att bli påkörda på hörnet. Var med och bidra Har du en bra idé på hur vi kan öka...