Förbättring #3

Fler lösningar för temporära överfarter.

Fler lösningar för temporära överfarter.

Vi behöver fler lösningar för temporära överfarter (temporära körbroar) över t.ex. kabel- eller fjärrvärmeschakter. Säkra alternativ till körplåtar, som saknar räcken och längsgående skydd.

 

Var med och bidra

Har du en bra idé på hur vi kan öka trafiksäkerheten på vägbyggen? Skicka in ditt förslag idag!