Foton från de många tester som genomfördes som underlag för metodbeskrivningen.
Friktionsmätning genomfördes som en del av utvärdering av rimligheten i de krav som ställs på skyddsanordningarna.

Arbetet med metodbeskrivning för ”Skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer. Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder”, med arbetsnamnet MB TTM-21 är nu avslutad vad gäller innehåll och utformning.

De steg som väntar att få MB TTM-21 etablerad och implementerad kan kortfattat beskrivas som:

  • Krav på testinstitut för att utföra kollisionsproven.
  • Organ för granskning och godkännande av skyddsanordningarna.
  • Införliva i regelverk från Trafikverket och kommuner.
  • Förvaltning av dokumentet så att det ägs av en organisation som håller det levande med revisioner och tolkning.
  • Information och utbildning för tillverkare, väghållare och praktiska användare.

Trafikverket är positivt inställda till att granska testrapporter och ta över som förvaltare av MB TTM-21. Vi har dessutom 7 stycken kommuner som medfinansiärer av projektet samt stöd på många sätt av föreningen SAK www.gatuforum.se som har ett 60-tal kommuner som medlemmar.
Förutsättningarna är således goda för att i närtid få se testade och klassificerade skyddsanordningar i trånga trafikmiljöer med lägre hastigheter där vanliga EN 1317-testade inte kan användas korrekt.
Falsk säkerhet byts mot fastställd säkerhet!

Ladda ner hela Metodbeskrivningen!

Med vänlig hälsning,
Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV