Välkommen till SBSV Föreningsmöte! 24 januari, 2022

OBS! Det fysiska mötet är tyvärr avbokat och ett digitalt ersätter det. Program Thomas Wuopio och Göran Fredriksson sitter tillsammans och håller i mötet. Inloggning till mötet fr 08.45. Mötet startar 09.00. Under dagen: De olika utskotten presenterar sig och de...

På gång: Nytt Säkerhetsregelverk APV

Det ska bli tryggare för alla som arbetar med vägarbeten. Trafikverket arbetar nu med att ta fram ett nytt säkerhetsregelverk för arbete på väg. SBSV har under året haft en tät dialog med Trafiksäkerhetsverket för att som sakkunniga stötta myndigheten i arbetet med...

Superroligt och lärorikt!

Isabelle Ermeryd, som arbetar som utbildare på PGs Signalvakter Norden, är mycket nöjd med sin utbildning till APV-lärare. – Det var kul att få träffa så många från andra branscher, berättar Isabelle. Man kanske inte alltid har nytta av allt man lär sig från dem, men...

Äntligen nya APV-lärare!

Nu har vi äntligen kunnat genomföra vår tredje utbildning för blivande APV-lärare – pandemin har gjort att det tagit 2 år. Tio motiverade deltagare samlades på Rosersberg i fyra dagar i början av oktober för drillning av lärarna Ulf Rosander och Ulf Negendanck. – Vi...

APV-praktik steg 2.3 i Rosersberg – årets sista utbildning

Årets sista utbildning APV-praktik steg 2.3 genomfördes i Rosersberg den 11 november. Kursen var extrainsatt då SBSV kontaktats med anledning av att det var många som var i behov av utbildningen. Trots den sena tidpunkten på året var vädergudarna på gott humör. Under...