OBS! Det fysiska mötet är tyvärr avbokat och ett digitalt ersätter det.

Program

Thomas Wuopio och Göran Fredriksson sitter tillsammans och håller i mötet.
Inloggning till mötet fr 08.45. Mötet startar 09.00.

Under dagen: De olika utskotten presenterar sig och de projekt som pågår eller är genomförda.
Raster läggs in vid lämpliga tillfällen under för- och eftermiddag.

11.15 – 12.00 Presentation av Anna Johansson Jacques från Trafikverket.

12.00-12.45 Lunch

12.50 – 13.40 Presentation av Sonja Forward, Projektet Nationell statistik, inkl efterföljande diskussion om hur vi kan gå vidare.

14.35 Avslutning med frågor från deltagarna

Prel. 15.00 Dagen avslutas.

För ett mer detaljerat program, klicka här.