Statistik från Trafikverket

Aktuell statistik från Trafikverkets arbetsplatskontroller

Kontrollpunkter, frågor om tvärgående skydd

Fråga Antal ja Antal nej % Nej
Lyftanordning är borttaget samt övriga tillbehör är monterade enl. monteringsanvisning (trafikbuffert). 152 16 9,5%
Mattan är hel och utrullad (trafikbuffert). 143 9 5,9%
Monteringsanvisningar och manual för energiupptagande skyddsanordningar finns på arbetsplatsen, skrivet på svenska. 203 56 21,6%
TMA finns där så krävs och/eller används vid etablering och avetablering av vägarbetsplats vid skyddklassade vägar. 142 40 22,0%
TMA-skydd är komplett, rätt placerat och uppfyller sin funktion. 154 42 21,4%
Trafikbuffert finns där så krävs och har rätt kapacitet. 151 7 4,4%
Trafikbuffert är korrekt sammanlänkat och rätt placerat. 147 19 11,4%

År: 2018
% Nej Totalt: 14,8%

Kontrollpunkter, frågor om längsgående skydd

Fråga Antal ja Antal nej % Nej
Längsgående energiupptagande skydd har tillräcklig längd och arbetsbredd enligt leverantörernas anvisningar som motsvarar testernas förhållanden. 33 50 60,2%
Längsgående energiupptagande skydd är CE-märkt och/eller tillåten av Trafikverket. 72 3 4,0%
Längsgående energiupptagande skydd är rätt monterat, har inga skador samt har start/slutsektioner där så krävs. 26 62 70,5%
Längsgående skydd finns där så krävs och har tillräcklig kapacitetsklass. 60 26 30,2%
Monteringsanvisningar och manual för energiupptagande skyddsanordningar finns på arbetsplatsen, skrivet på svenska. 203 56 21,6%

År: 2018
% Nej Totalt: 33,5%

Kontrollpunkter, de 10 frågorna med sämst utfall.

Utfall från Trafikverkets arbetsplatskontroller t o m augusti 2018

Fråga Antal ja Antal nej % Nej
Anmälan om avslutat arbete är gjord till FIFA och/eller i Läget i trafiken enligt kontrakt. 2 22 91,7%
Ordinarie vägmarkering och körfältspilar är rättvisande (kontraktskrav styr ex 8h). 2 8 80,0%
Avstängningar tvärsöver eller längs med GC väg finns där så krävs och är korrekt monterade. 162 42 20,6%
Längsgående energiupptagande skydd är rätt monterat, har inga skador samt har start/slutsektioner där så krävs. 19 47 71,2%
Vägmarkering (tillfällig/temporär) är utförd korrekt (bredd och kulör) vid överledning och omledning. 15 32 58,1%
Hänvisning har gjorts tydlig för oskyddade trafikanter. 12 23 65,7%
Anordningar och underlag är anpassade efter GC väg för personer med funktionshinder, barnvagnar, rollatorer. 9 16 64,0%
GC väg är fri från arbetsfordon, redskap och material. 15 24 61,5%
Varningsfordon används när så krävs/F25 används där så krävs. 33 52 61,2%
Längsgående energiupptagande skydd har tillräcklig längd och arbetsbredd enligt leverantörens anvisningar som motsvarar testernas förhållanden. 25 35 58,3%