Det ska bli tryggare för alla som arbetar med vägarbeten. Trafikverket arbetar nu med att ta fram ett nytt säkerhetsregelverk för arbete på väg.

SBSV har under året haft en tät dialog med Trafiksäkerhetsverket för att som sakkunniga stötta myndigheten i arbetet med att ta fram ett nytt säkerhetsregelverk för arbete på väg.

Trafikverket tar nu fram en strategi för vad som ska vara lägsta grundkrav – en miniminivå – som inte frångås i vare sig upphandling, kravställning eller utförande. Regelverket ska gälla vid APV vid av Trafikverket upphandlade arbeten såväl som de arbeten som utförs med tillstånd på statlig väg. Det ska vara lätt att göra rätt för såväl Trafikverket som beställare som entreprenörer och konsulter i form av utförare av arbetena.

Det övergripande syftet är att ingen på vägen arbetande personal eller vägtrafikanter som färdas på denna, ska riskera att skadas eller dödas. Då måste arbetsplatser vara tydligt och funktionellt utformade med skydds- och trafikanordningar som säkerställer en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Det nya säkerhetsregelverket ska vara klart under 2022.