För samtliga planerade APV-praktik steg 2.3 har upplägget förändrats för att minska smittorisken.
Teoridelen av utbildningen genomförs nu som distanskurs på förmiddagen dagen innan det planerade kursdatumet.
På planerat datum genomförs endast praktik och den sker utomhus.

Teoridelen som distanskurs:
08:00 – 08:30 Inloggning och närvarokoll
08:30 – 09:30 Kurs
09:30-09:45 Rast
09:45 – 10:30 Kurs
10:30 – 10:40 Avslutning och frågor

Praktikdelen genomförs dagen efter teorin med följande upplägg:
08.15 Samling, ID-koll och presentationer av instruktörer
08.30 – 11.00 Instruktörer presenterar skyddsanordningar (fika runt 10-tiden, max 20 min)
11.00 – ca 11.45 Praktiska övningar
Ca 11.45 – 12.30 Kunskapsprovet
Avslutande lunch för de som önskar