Nu startar ett arbete för att skapa svensk standard inom området trafikanordningar (TA) för oskyddade trafikanter. Målsättningen är att med en bred förankring skapa standarder som bland annat väghållare, tillverkare med flera kan förhålla sig till.

Fler och fler oskyddade trafikanter

Oskyddade trafikanter ökar i antal i städerna. Framför allt har antalet cyklister ökat och därmed också kraven på en trafikmiljö utformad med hänsyn till denna trafikantgrupp. Trycket på förbättringar är stort, inte bara i Sverige.

Ett antal intressenter har samlats kring behovet av en gemensam standard för trafikanordningar avsedda för oskyddade trafikanter på initiativ av Stockholm stad och SBSV.

Det finns idag ingen svensk eller internationell (ISO/CEN) standard för dessa trafikanordningar och med det breda intresset för deltagande vill SIS starta upp ett arbete med att ta fram en svensk standard.

Vi har haft ett uppstartsmöte och en grupp är bildad och arbetet har startat. För mer information och deltagande kontakta:

Ann-Sofie Sjöblom, 08-555 520 35, ann-sofie.sjoblom@sis.se eller Peter Claeson, 08-555 521 21, peter.claeson@sis.se